Biblionet Groningen

De Groningse bibliotheken werken samen in Stichting Biblionet Groningen. Biblionet Groningen geeft in opdracht van 22 Groningse gemeenten en de provincie Groningen zo goed en efficiënt mogelijk uitvoering aan de publieke taak van het bibliotheekwerk.

Ruim 100.000 bibliotheekleden en nog meer inwoners van de provincie Groningen maken gebruik van de Bibliotheek. Lezen, informatie en educatie vormen de kernfuncties van de Bibliotheek en daarmee de core business van Biblionet Groningen.

Stichting Biblionet Groningen is in 2000 opgericht. Het afgelopen decennium is Biblionet Groningen geëvolueerd naar een netwerkorganisatie die bestaat uit 34 bibliotheken, 9 bibliotheekservicepunten, 1 bibliobus, 6 afhaalpunten en een service- en kenniscentrum. Bij Biblionet Groningen werken een kleine 200 medewerkers, waarvan het merendeel in de bibliotheekvestigingen werkt. De overige medewerkers werken bij het service- en kenniscentrum waar verschillende facilitaire diensten zijn ondergebracht. En dankzij onze meer dan 400 vrijwillige medewerkers kunnen we lezen en de Bibliotheek toegankelijk en dichtbij houden voor alle inwoners. Vrijwilligers zijn gastvrouw of -heer in de Bibliotheek, ze beantwoorden vragen en wijzen de weg. Ze lenen uit en nemen weer in. En vrijwillige medewerkers bezorgen zelfs boeken thuis als iemand niet zelf naar de Bibliotheek kan komen.

Provinciaal netwerk

Biblionet Groningen werkt nauw samen met het Groninger Forum in de stad Groningen. Zo hebben we een gezamenlijke collectie waar bibliotheekleden ongeacht of ze lid zijn van een vestiging van Biblionet of van het Groninger Forum gebruik van kunnen maken.