Medewerker Exportcontrole

Als medewerker exportcontrole beoordeel je vanuit ons regiokantoor in Groningen of bepaalde goederen wel of niet mogen worden uitgevoerd. Een baan met impact, want iedere beslissing heeft gevolgen. Voor belanghebbenden in economische zin, voor de internationale rechtsorde en de mensenrechtensituatie in andere landen, de verspreiding van proliferatiegevoelige goederen én voor de (inter)nationale politiek. Jij staat bedrijven bij en helpt hen de juiste vergunningen aan te vragen. Dankzij jou kunnen we optimaal ons werk blijven doen!

Dit doe je bij de Douane

Samen met je ongeveer vijftig collega’s focus je op de in-, uit- en doorvoer van goederen. Het gaat onder meer om militaire en dual-use-goederen, wapens, chemische stoffen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van drugs, en cultuurgoederen. Een goederenstroom die sterk aan regels gebonden is. Jij beoordeelt op basis van de regelgeving en het beleid of goederen wel of niet mogen worden uitgevoerd. Is dat wel het geval, dan geef je hiervoor – eventueel in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken – een vergunning af.

Je werkt veel samen met collega’s van het team Precursoren, Oorsprong, Strategische Goederen en Sanctiewetgeving, die zich bezighouden met het toezicht en de controle op het juiste gebruik van de vergunningen. Door jouw werkwijze en verbetervoorstellen speel je een rol van betekenis in de verdere opbouw en professionalisering van Douane Nederland.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je op basis van de beoordelingen die je verricht direct bijdraagt aan de internationale bescherming tegen ongewenste en/of onveilige goederen.
 • Je een zeer verantwoordelijke functie hebt waarin iedere beslissing die je maakt consequenties heeft voor belanghebbenden. En dit alles binnen een speelveld dat politiek gezien onder een vergrootglas ligt.
 • Je het aanspreekpunt en een belangrijke partner bent voor hoogtechnologische bedrijven; je begeleidt hen bij vragen over de vergunningen en de indeling van de goederen.
 • Je terechtkomt in een hechte en veilige werk- en leeromgeving, waar je dagelijks nauw samenwerkt met collega's.

“Ik heb contact met diverse externe partijen, zoals ministeries en bedrijven. Dit, in combinatie met de veranderende Europese wet- en regelgeving en sancties maakt mijn werk interessant en afwisselend.” Ebel, medewerker exportcontrole.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt mbo 4-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in een chemische of technische richting.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van administratieve processen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van analyses voor grote informatiestromen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op logistiek gebied en/of affiniteit met het uitgeven van vergunningen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels en beheerst bij voorkeur nóg een taal.

Jouw competenties

 • flexibiliteit
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • accuraat werken
 • stressbestendigheid

De afdeling - Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De organisatie - Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • In week 39 en 40 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst, Douane of Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst, Douane en Toeslagen zetten zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de sollicitatieprocedure?

Neem contact op met Chantal Perin, adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 11 79 64 25

Meer over de vacature?

Neem contact op met Marco Kauw, medewerker team CDIU
Contact via Whatsapp
06 - 46 09 69 24

Solliciteren