Medewerker sociaal team – Jeugd

Wil jij graag in een fijne organisatie werken die gelooft dat ieder mens Uniek is met Oog en Hart voor de inwoners en elkaar? Dan willen we jou graag ontmoeten bij een kopje koffie en een goed gesprek!

Medewerker sociaal team – Jeugd

Over Attenta

Stichting Attenta is op 1 juli 2018 opgericht. We zijn een onafhankelijke stichting en werken in opdracht voor de Gemeente Aa en Hunze. Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp die zij nodig hebben in het dagelijks leven. We zoeken mee naar passende oplossingen en indien nodig regelen we de toegang tot de maatschappelijke voorzieningen in het kader van Jeugd en Jeugdwet. We kijken breder dan de vraag en wijzen waar nodig de weg of dragen warm over naar onze samenwerkpartners zoals Impuls die alle eerstelijns zorg biedt in Aa en Hunze, Werkplein Drentse Aa (participatiewet) etc. We ondersteunen en versterken inwoners in hun regierol als hen dat zelf tijdelijk of langdurig niet lukt. Attenta bestaat uit circa 36 medewerkers en is een platte organisatie. De medewerkers sociaal team werken in 4 gebiedsteams. Alle medewerkers werken zelfstandig, vanuit eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. We maken gebruik van de aanwezige talenten; ontwikkeling en groei worden gestimuleerd vanuit een open leer- en aanspreekcultuur.

Medewerker sociaal team – specialisme gezinnen (jeugdwet)

Binnen ons team is er een vacature vrijgekomen door interne verschuivingen. Daarom zoeken wij een nieuwe collega voor het sociaal team met de expertise Jeugd. Een veelzijdige functie waarbij je het aanspreekpunt bent voor het gezin, de kinderen en betrokken hulpverlening. Je houdt je bezig met het tot stand komen en onderhouden van indicaties voor jeugdzorg wanneer uit je onderzoek blijkt dat andere voorliggende mogelijkheden niet toereikend zijn. Je brengt de gezinssituatie in kaart, onderzoekt wat de zorgen zijn en wat er goed gaat. Samen met het gezin maak je een plan om de kinderen en hun netwerk in hun kracht te zetten met als uitgangspunt het welzijn van het kind. Je zoekt naar mogelijkheden en maakt een inschatting van de (on)veiligheid. Hierbij werk je nauw samen met andere partners in het veld zoals Veilig Thuis, huisartsen, Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente, scholen, Impuls (de welzijnsorganisatie in Aa en Hunze die alle eerstelijns hulp biedt) etc.
Een combinatie van expertise Jeugdwet en of Wmo is ook mogelijk afhankelijk van je voorkeur en achtergrond.

Wat ga je doen?

 • Je gaat op bezoek bij gezinnen met een vraag met als doel vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag waarbij je contact maakt met de kinderen en de opvoeders
 • Je brengt daarbij de situatie in beeld en maakt ook bijzonderheden die je signaleert op andere leefgebieden bespreekbaar
 • Je versterkt eigen kracht en zelfregie van de inwoner bij de uitvoering van het plan, door uit te gaan van mogelijkheden en kwaliteiten van de inwoner
 • Je benut de kwaliteiten en kunde van de directe omgeving van de inwoner bij de uitvoering van het plan
 • Je verleent geen hulp, maar organiseert en indiceert voorzieningen vanuit de Jeugdwet
 • Je neemt daarbij beslissingen welke jeugdhulp het meest passend is en stelt in afstemming met het gezin een resultatenplan op met daarin de hulpvraag, oplossingen en de beoogde doelen. De beschikking wordt door de backoffice gemaakt op basis van jouw resultatenplan
 • Je geeft informatie en advies aan gezinnen in het kader van opvoeden en opgroeien en wijst waar passend de weg naar voorliggende voorzieningen en voorzieningen in het kader van de jeugdwet
 • Je maakt veiligheid bespreekbaar en intervenieert indien nodig bij een crisissituatie
 • Je blijft bij complexe zaken betrokken bij de inwoner en toetst en evalueert regelmatig met de inwoner de (kwaliteit van de) zorg of voorzieningen en past dit indien nodig aan in samenwerking met de zorgaanbieder(s)
 • Je plant en organiseert overleggen, waaronder zorg overleggen en evaluaties, met inwoners en hun netwerk en zorgaanbieders
 • Je bouwt en onderhoudt actief de relatie met Impuls en de welzijnsorganisatie van de gemeente Aa en Hunze en overige samenwerkingspartners zoals huisartsen, politie, GGZ, VTD, Raad voor de Kinderbescherming
 • Je reflecteert, spart met collega’s en/of specialisten intern en extern en past jouw gedrag aan indien nodig of gewenst

Wat bieden wij jou?

 • Een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden een contract voor onbepaalde tijd (bij voorkeur 32 -36 uur)
 • Salariëring in schaal 9 van de cao sociaal werk.
 • Een hele prettige en open werksfeer waarbij we samenwerken erg belangrijk vinden
 • Een inwerk- en kennismakingsprogramma op maat, zodat je je snel thuis zult voelen
 • Je krijgt volop kansen om je te ontwikkelen, zoals training, intervisie en coaching op maat. Verder hebben wij een praktijkbegeleider en gedragswetenschapper waar je terecht kunt. We organiseren team overstijgende bijeenkomsten voor het onderhouden van je specialistische expertise
 • Jaarlijkse ontwikkelgesprekken in plaats van beoordelingen met focus op je kwaliteiten en waar je blij van wordt
 • Veel vrijheid bij het invullen van je werkzaamheden
 • De mogelijkheid om je naast Jeugd ook te ontwikkelen op onderdelen van de Wmo wet als je dat graag wilt

Wie zoeken wij?

 • Heb jij een afgeronde relevante Hbo-opleiding met SKJ registratie (of dat je deze registratie in korte tijd kan verkrijgen)
 • Ben jij iemand die het belangrijk vindt vanuit gelijkwaardigheid te werken en evengoed de regie kan pakken wanneer de situatie dat nodig heeft
 • Je weet helder en vanuit contact over te brengen wat mensen van je kunnen verwachten in je rol en wat niet
 • Je weet zelf ook op tijd hulp of feedback te vragen en vindt een gezonde balans tussen zelfzorg en taakverantwoordelijkheid net als wij belangrijk.
 • Affiniteit en ervaring met alle facetten van de Jeugd
 • Vaardig met het maken van verslagen
 • Kennis van de Jeugdwet en overige relevante wet- en regelgeving in het sociaal domein
 • Iemand die kostenbewust wil werken en tegelijkertijd de ruimte durft te pakken die binnen de gestelde kaders mogelijk is om de doelen met inwoners te bereiken. Dit alles zonder de behoeften van de inwoner uit het oog te verliezen
 • Iemand die zin heeft om haar of zijn kwaliteiten aan onze mooie organisatie toe te voegen en samen verder te bouwen
 • Rijbewijs B en een auto

Heb je belangstelling?

Heb je vragen over de inhoud van de functie, over de procedure of wil je achterliggende documentatie ontvangen? Neem dan contact op met Liesbeth Tieland (06-13117794). Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 20-02-2023 via . Vermeld alsjeblieft als onderwerp in de mail ‘Sollicitatie SKJ’.

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie! De koffie staat al klaar!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs