ANOG

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) is een dynamisch, innovatief en ambitieus collectief voor agrarisch natuurbeheer. Samen met de 350 agrarische leden zet zij zich in voor de instandhouding en bevordering van biodiversiteit binnen de agrarische bedrijfsvoering. De kracht van het collectief wordt bepaald door de leden en de mensen die er werken. Zij maken het verschil!