Beleidsadviseur Examinering

Voor de afdeling Onderwijs en Kwaliteit zoek wij een 

Beleidsadviseur Examinering 0.8 FTE

De beleidsadviseur examinering is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, (beleids-)advisering en beleidsuitvoering van examinering. Zij/hij adviseert de Centrale Examencommissie (CEC), vervult de taak van secretaris voor de CEC en werkt samen met de secretarissen van de Locatie Examencommissies (LEC’s). Zij/hij legt verantwoording af aan de voorzitter van de CEC. Hiërarchisch stuurt de manager O&K de beleidsadviseur aan.

Vanaf 1 augustus 2021 werkt het Alfa-college met een nieuwe examenorganisatie. Elke locatie heeft een LEC. Naast docent-leden kent de examencommissie een voorzitter en secretaris. Het werk van de LEC wordt administratief ondersteund door het Student Service Centrum (SSC) op de locatie. Naast de LEC is er een CEC die zich richt op het overkoepelend examenbeleid, het Handboek Examineren en de kwaliteitsborging op instellingsniveau.

De afdeling Onderwijs en Kwaliteit zorgt, binnen de gegeven kaders, voor inhoud, uitvoering en implementatie op de beleidsterreinen onderwijs- en kwaliteitszorg voor het Alfa-college. De examensecretarissen en de beleidsadviseur examinering maken deel uit van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Binnen deze afdeling werken we op verschillende manieren met elkaar samen.

Wat ga je doen?

Beleidsontwikkeling, advisering en uitvoering:

-          Je ontwikkelt beleid, instrumenten en formats rondom examinering.

-          Je signaleert en analyseert ontwikkelingen en behoeften rondom examinering, vertaalt de ontwikkelingen en behoeften in voorstellen en notities én adviseert hierover centraal en lokaal.

-          Je stelt (beleids-)voorstellen en centrale kaders op rondom examinering en zoekt hierbij de samenhang met andere aandachtsgebieden.

-          Je draagt zorg voor een plan van aanpak voor de uitvoering van het beleid en coördineert desgevraagd projecten.

-          Je bent aanspreekpunt voor het management over vastgesteld beleid en dienstverlening rondom examinering.

-          Je ontwikkelt en onderhoudt een in- en extern netwerk.

-          Je legt beleidsvoorstellen voor aan het College van Bestuur, die voldoen aan wettelijke eisen en aansluiten bij de koers van het Alfa-college.

-          Je actualiseert en bewaakt de producten van de examenorganisatie.

-          Je evalueert het implementatieproces en formuleert verbeteracties.

-          Je analyseert gegevens, stelt managementinformatie op en adviseert hierover. 

Taken vanuit de rol van secretaris binnen de CEC:

-          Je draagt, samen met de voorzitter CEC, zorg voor uitvoering van de taken van de CEC op basis van het jaarplan van de CEC.

-          Je zorgt, samen met de voorzitter CEC voor verbinding met het College van Bestuur, de LEC’s en de leidinggevende van het SSC.

-          Je begeleidt het proces van het jaarverslag en bereidt het jaarverslag voor.

-          Je onderhoudt , proactief, contacten met de secretarissen van de LEC’s en de procesregisseur examinering, met de onderwijsmanagers en het bevoegd gezag.

Wat breng je mee?

-          Een afgeronde HBO+/ WO opleiding en relevante werkervaring, bij voorkeur op het gebied van examineren en/of als beleidsadviseur.

-          Actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot examinering, certificering en diplomering én de vaardigheid dit te vertalen naar consequenties voor de instelling, de CEC, de locaties en de LEC’s.

-          In staat zijn de kwaliteit van examinering, certificering en diplomering te bewaken en evalueren.

-          Plezier hebben in en goed kunnen samenwerken met verschillende belanghebbenden en een grote mate van organisatiesensitiviteit.

-          Alert zijn op risico’s, deze kunnen signaleren en proactief daarnaar handelen.

-          Je bent in staat goed overzicht te houden, helicopterview te hebben en te interveniëren waar nodig en wenselijk.

-          Systematisch, planmatig werken en het stellen van prioriteiten zijn een tweede natuur voor je.

Wat bieden we jou?

Een veelzijdige en uitdagende nieuwe rol binnen het Alfa-college. Een baan met grote verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen initiatief in een inspirerende omgeving. De positie is ingeschaald in de functie van Adviseur C– schaal 11 met een maximum van € 5018,=  bruto per maand bij een full-time benoeming (CAO MBO; inschaling afhankelijk van ervaring en geschiktheid). We bieden een jaarcontact met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

Wil je meer weten of solliciteren?

Wil je meer informatie over deze werkzaamheden, neem dan contact op met Emke van Hoogdalem, Manager Onderwijs & Kwaliteit, via mail: ej.vanhoogdalem@alfa-college.nl  of telefoonnummer:    06-29066354.

Ben je geïnteresseerd dan ontvangen we graag voor 14 oktober 2021 jouw reactie door het toesturen van een CV én motivatie via het online sollicitatieformulier op de website www.alfa-college.nl