Academisch Stagiair

Een leven lang innovatief leren!

Samen met onze partners in de regio leiden wij onze studenten op tot goede vakmensen, tot maatschappelijk betrokken burgers, maar vooral tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit doen we bij voorkeur in een praktische leeromgeving, waar we samen onze studenten een leven lang opleiden voor de beroepen van de toekomst.

We zijn trots op de sfeer en de begeleiding van de studenten in ons ROC. Studenten kiezen bewust voor het Alfa-college omdat ze zich door die sfeer en begeleiding thuis én gezien voelen. Het gaat bij ons niet alleen om het leren van onze student. Ook je eigen ontwikkeling als medewerker staat centraal: samen ondernemend leren, van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat jij je voortdurend ontwikkelt, vakinhoudelijk maar ook op persoonlijk vlak.

Wil jij, als stagiair, samen met ons vormgeven aan de toekomst van 14.500 studenten en 1400 medewerkers? En spreken onze kernwaarden verbinden, vertrouwen en ondernemen jou aan? Dan zoeken we jou!

Het Alfa-college zoekt een academisch stagiair 0,8 FTE

Het Alfa-college investeert volop in organisatieontwikkeling en in leiderschap. Dat doet het wij op verschillende manieren en via diverse projecten en programma’s. Het gedachtengoed van de zogenaamde ‘professionele leergemeenschap’ -kortweg PLG- staat bij dit alles centraal. Een PLG verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de studenten te verbeteren.

Je zou ook kunnen zeggen dat een PLG een instrument is om de cultuur van het onderwijssysteem (in de breedste zin van het woord) te veranderen, waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dat doel laat zich uiteindelijk vertalen in twee dominante ambities: het verbeteren van de motivatie en de leerprestaties van de studenten.

Nu de organisatie al een flinke tijd op stoom is met de bijbehorende initiatieven, ontstaat er behoefte naar meer inzicht tussen alle inspanningen en de resultaten. We willen graag een onderbouwd antwoord op de vraag: welke relaties kunnen we (inmiddels) leggen tussen de activiteiten en de opbrengsten tot dusver? We veronderstellen dat het bijbehorende onderzoek ons nieuwe aanknopingspunten geeft voor het nabije vervolg.

Wat ga je doen?

Het Alfa-college wil graag een ambitieus en energiek onderzoek starten op basis van onderhavige informatie en daarbij de uitvoering delegeren aan een stagiair(e). Deze persoon zal in de eerste fase samen met de programmanager een goed onderzoeksvoorstel schrijven, zodat de academische vaardigheden en vereisten samenvallen met de praktische behoefte van de organisatie. Daarna zal hij of zij vrij baan krijgen om het onderzoek zelfstandig uit te voeren. Vooralsnog denken we dat daarbij de focus ligt op:

 • kort en krachtig literatuuronderzoek (kern van een PLG);
 • aanscherpen van de hoofdvraag en uitwerken van deelvragen;
 • opzetten adequate methodologie;
 • diepte-interviews met betrokkenen;
 • uitwerken conclusies;
 • uitwerken aanbevelingen.

Wij zoeken een collega

 • die zelfstandig kan werken;
 • die interesse heeft voor- of affiniteit heeft met het onderwijsveld;
 • die nieuwsgierig is een beschikt over een ‘open geest’;
 • die een scherpe penvoering heeft;
 • die een academische studie of leergang volgt.

Wij bieden

 • een stageplaats voor een academisch student voor de duur van 6 maanden binnen een zeer interessante omgeving met uitdagende doelstellingen;
 • meedoen én denken in een meerjarig complex organisatieontwikkelingstraject.

Meer informatie en solliciteren?

Wil je meer informatie over deze onderzoeksstage, neem dan contact op met Alfons Boven, programmamanager, telefoonnummer 06-10925664 (ah.boven@alfa-college.nl). Je motivatie met curriculum vitae ontvangen we graag voor maandag 8 maart 2021 via het online sollicitatieformulier op onze website www.alfa-college.nl. Het eerste gesprek is gepland op 10 maart 2021 (middag).

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het waarschijnlijk dat het (eerste) sollicitatiegesprek via een videogesprek (Teams) wordt gevoerd. Dit wordt vermeld in de uitnodiging van het sollicitatiegesprek.

 Wil je meer weten over onze strategische koers? Neem dan snel een kijkje op: www.samenondernemendleren.nl

(acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)