Gezinshulpverlener Intensive Home Treatment

Wat ga je doen?

Intensive Home Treatment is een intensieve, kortdurende ambulante behandeling in een acute (thuis)situatie. De thuisbehandeling duurt vier tot zes weken en is een opname-voorkomende en opname-verkortende crisisinterventie. IHT is gebaseerd op de opvatting dat crisisbehandeling thuis leidt tot betere kansen op herstel en minder opnames. Daarnaast is thuisbehandeling minder ontwrichtend voor een jongere en diens omgeving.

Het team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, orthopedagoog en psycholoog, gz-psycholoog, systeemtherapeut en vier gezinshulpverleners. Het team werkt met een geleidelijke opbouw van de caseload, waarbij er steeds een crisisinterventieplan/ behandelplan wordt ontwikkelt. Er wordt gewerkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen verzorg je de behandeling. Door deze manier van werken is er binnen het team snel expertise ontstaan op het gebied van crisisinterventies.

Je start elke dag met een overleg waarin de cliënten in crisis worden besproken en het beleid voor die dag wordt vastgesteld. Dit overleg is via Teams of live in de teamkamer op de polikliniek in Groningen. Na de gezamenlijke start worden de cliënten gezien en behandeld. Dit gebeurt in duo’s. De systeemgerichte behandeling wordt voor een groot deel thuis uitgevoerd en bestaat uit interventies zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), het opstellen van en het oefenen met een signaleringsplan, het geven van psycho-educatie aan zowel ouders als de jongere, activatie van de jongere of begeleiden van de terugkeer naar school. De interventies worden ingezet in wisselende samenstellingen afhankelijk van de hulpvraag en de opgestelde doelen. Interventies zijn altijd in de context van het gezin en de leefwereld van de jongere. De duo’s wisselen per casussen. Bij vragen of moeilijkheden zoekt het team elkaar op in de teamkamer.

Wat maakt deze functie zo leuk?

 • Geen dag is hetzelfde. Je bent veel onderweg. De functie is daardoor heel afwisselend en dynamisch.
 • Je werkt intensief met je collega’s samen. Daardoor sta je er niet alleen voor en heb je altijd iemand om op terug te vallen.
 • Er is veel ruimte om je aan de hand van ons jaarplan je op individueel plan te ontwikkelen.
 • Het team werkt graag gezamenlijk aan hun vitaliteit en ondernemen bijvoorbeeld buiten werktijd activiteiten met elkaar.

Hoe ziet onze organisatie eruit en wat kan je bij ons vinden?

Accare is een academische en ambitieuze organisatie voor jeugd-ggz met 27 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terecht, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn of haar vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn of haar eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams, ziekenhuizen en scholen.

Wie ben jij?

 • Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding zoals social work, vaktherapie, verpleegkunde of een andere relevante opleiding. Deze opleiding is aangevuld met een post-hbo opleiding, bijvoorbeeld de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker (CGw), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) of Systeem Therapeutisch Werker (STW). 
 • Je bent in het bezit van een SKJ-registratie of een BIG-registratie met AGB-code.
 • Je hebt een flexibele en creatieve instelling. Via een positieve benadering weet je contact te maken met kinderen en jongeren en weet je ouders te betrekken bij de behandeling van hun kind.
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 28 uur per week. We stemmen samen af hoeveel uur per week je gaat werken. Je bent bereid om af en toe ook buiten kantoortijden te werken.

Wat bieden wij?

 • Een salaris van € 2.866,- tot € 4.468,- op basis van 36 uur per week (CAO GGZ FWG 55);
 • Direct een contract voor onbepaalde tijd;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, met onder meer het fietsplan en bedrijfsfitness;
 • Een jaarlijks balansbudget van € 500,- (o.b.v. 36u of naar rato) dat kan worden ingezet voor opleidingen, verlof of als extra salaris kan worden uitgekeerd;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Per kalenderjaar 166 verlofuren en 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget (op basis van 36 uur per week).

Solliciteren

Ben je direct enthousiast? Dan verwelkomen wij jou wellicht binnenkort als nieuwe collega! Je kunt solliciteren tot en met 11 juni 2023, uitsluitend via de website. De gesprekken staan gepland op 19 juni 2023. Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Bram Tempelaar of Nicole Wartena, beiden IHT-behandelaar, via groningen.iht@accare.nl. Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Bas Oudenhuijsen via b.oudenhuijsen@accare.nl.

Bij aanstelling vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vergoeden deze kosten voor je. Ook kunnen we referenties inwinnen.