Accare

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Accare helpt deze kinderen (en hun ouders) om hun klachten te verminderen en beter om te gaan met hun psychische problemen.

Wat biedt Accare?

De meeste van onze zorg wordt geboden op onze poliklinieken. We behandelen daar bijvoorbeeld kinderen en jongeren met angstklachten, ernstige identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen, trauma's, ADHD, autisme, ticstoornissen, verstandelijke beperking enz. Veruit de meeste behandelingen bestaan uit gesprekken en trainingen; slechts in een minderheid van de behandelingen worden ook medicijnen toegepast.

Bijna altijd zijn ouders daar bij betrokken. Als problematiek van ouders zelf gerelateerd is aan de problemen van de kinderen, behandelen we ook ouders met hun individuele problemen. Als op deze manier behandelen niet werkt, bijvoorbeeld omdat ouders niet goed in staat zijn om thuis toe te passen wat we hen op de polikliniek leren, bieden we zorg thuis. Onze zorg kan heel kort zijn, bijvoorbeeld vijf keer, maar kan in enkele gevallen ook jaren heel intensief zijn.

Heel Nederland

Accare heeft met vrijwel alle gemeenten in Noord-Nederland en delen van Overijssel en Flevoland contracten. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen in die gemeenten bij Accare terecht met een verwijzing van de huisarts of het sociaal wijk- of jeugdteam.
Kinderen, jongeren en hun ouders uit ándere gemeenten kunnen ook bij Accare terecht, bijvoorbeeld in geval van complexe intensieve zorgvragen, second opinions en specifieke hulpvragen over problematieken waarover Accare vanuit haar academische achtergrond extra veel kennis in huis heeft.

Maar zelden opname in kliniek

Van de 13.000 kinderen die jaarlijks bij Accare in zorg zijn, worden er ongeveer 250 een periode opgenomen in één van onze klinieken in Smilde of Groningen. Deze opnames zien we als een onderdeel van de ambulante behandeling. Opnames kunnen er heel verschillend uitzien. Een kind kan wel eens een jaar opgenomen zijn, maar meestal gaat het om dagen, weken of maanden. Soms wordt een gezin een aantal weekends achter elkaar opgenomen om ze zo goed mogelijk te helpen, maar zo min mogelijk te verstoren in normale werk- en schoolactiviteiten.

Steeds meer internetbehandeling

Steeds meer van onze behandelprogramma's hebben we vormgegeven in zogenaamde e-health-programma's. Het idee is dat in de toekomst een deel van de behandeling vaker via internet plaats kan vinden. Vroeger moest een kind 15 keer komen voor behandeling van zijn angst en een ouder moest daarvoor vrij nemen om zijn kind te brengen. Nu hoeven ze bijvoorbeeld nog maar vier keer bij ons te komen en vindt de rest van de behandeling via internet plaats. Een enorme besparing van tijd voor de ouders, minder schoolverzuim voor het kind en minder milieubelasting.