Noorderlink Platformen

Noorderlink heeft haar programma uitgebreid in 2022. Het WERKT!-programma heeft als doel HR-professionals in het Noorden met elkaar te verbinden, om hun organisaties voor te bereiden op de toekomst en de inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten.

Onze definitie van een PLATFORM: Thematische, inhoudelijke bijeenkomst voor professionals van de Noorderlink-partners

Tijdens deze WERKT!-platform bijeenkomsten hebben partners toegang tot de meest relevante kennis en krijgen middelen aangereikt om niet alleen zichzelf als professional te ontwikkelen, maar ook om hun organisaties te helpen aantrekkelijke en impactvolle spelers te blijven op de noordelijke arbeidsmarkt.

De nadruk ligt op het versterken van de uitwisseling tussen organisaties op onderwerpen die van belang zijn voor het HR-vak en de strategie. Door Thematische Platformen, Inter-organisatie projecten en een kennisbank op te zetten wil Noorderlink hier invulling aan geven.

Graag nodigen we ALLE HR medewerkers van de bij Noorderlink aangesloten organisaties uit om deel te nemen in een of meerdere platformen! 

Aanmelden