Contactformulier

Contactformulier

Projectgroep van MBO naar MBO+ /HBO van start!

Op donderdag 23 juni jl. is projectgroep ‘Van MBO naar MBO+/HBO’ van start gegaan met een kick off bijeenkomst op een mooie locatie in Zuidlaren.

Deze negen gedreven professionals zijn inmiddels vol energie aan de slag met de ontwikkeling van dit project, waarmee Noorderlink medewerkers binnen het netwerk de mogelijkheid wil bieden de stap naar een hoger opleidingsniveau te zetten. De inhoud van de opleidingen gaat toeleiden naar aantoonbaar perspectief en de vorm sluit aan bij de kenmerken en omstandigheden van de doelgroep.

Het project is in vier fasen verdeeld, namelijk:

  • de onderzoeksfase (heden tot en met oktober 2016)
  • de adviesfase (oktober/november 2016)
  • de ontwikkelfase (vanaf november 2016)
  • de informatie- en wervingsfase (2017)

Op dit moment zitten we in de onderzoeksfase en richt de projectgroep zich onder andere op het in kaart brengen van de doelgroep en het perspectief binnen en buiten Noorderlink. Uit een vergelijking van deze resultaten volgt een advies voor kansrijke opleidingsrichtingen. Deze worden vervolgens ontwikkeld voor en door Noorderlink. We verwachten de eerste opleidingen in 2017 te kunnen starten. Welke opleidingen dat gaan worden en wanneer ze precies van start gaan hangt af van de ontwikkelingen in de eerdere fasen.

Ben je geïnteresseerd in dit project, blijf de ontwikkelingen dan volgen op Noorderlink.nl. Onder het programma Noorderlink Careers is binnenkort meer informatie beschikbaar.