Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio

Tussen februari 2014 en juni 2015 heeft de pilot Regelluwe regio Zwolle plaatsgevonden. Deze pilot maakte deel uit van Werkgevers gaan inclusief (het programma, waarmee werkgeversvereniging AWVN Zaak werkgevers ondersteunt die willen bijdragen aan de banenafspraak en een inclusieve arbeidsmarkt nastreven). Uit deze pilot is de brochure Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio voortgekomen.

De brochure staat niet stil bij de uitkomsten van de pilot alleen, maar levert vooral handvatten, waarmee de Regionale Werkbedrijven (RWB’s) in de 34 andere arbeidsmarktregio’s een regelluwe aanpak kunnen ontwikkelen.

De aanleiding voor deze pilot is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. In de pilot is een aanpak ontwikkeld die de regelgeving en uitvoering voor werkgevers eenvoudiger maakt. Gemeenten en regionale werkbedrijven kunnen deze aanpak zelf introduceren in hun regio. Deze publicatie helpt hen op weg. Bekijk de publicatie


Regelluwe aanpak
Bekijk de publicatie