Training: Werken met de onderstroom
VOL -

Via de aanmeldknop kun je je inschrijven voor de wachtlijst en wanneer we deze training opnieuw organiseren brengen we je direct op de hoogte.


Verschillen verrijken, zolang niemand de waarheid claimt

Een inspirerende en praktijkgerichte training voor leiders, adviseurs en andere professionals die de wijsheid van zichzelf en de groep willen benutten, duurzame besluiten willen nemen en bereid zijn hun eigen neutraliteit te onderzoeken.

Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied…

Stef Bos

Inhoud

In situaties waarin tegenstellingen, al of niet openlijk, aanwezig zijn, is het niet altijd gemakkelijk om de best mogelijke besluiten en hoogst haalbare oplossingen te bereiken. Mensen neigen er dan vaak naar hun eigen waarheid aan de ander op te dringen. In groepen wordt er veelal voor gekozen het meerderheidsstandpunt aan te nemen en de afwijkende mening uit te sluiten. Wanneer mensen zich niet gehoord voelen of als niet gezegd kan worden, wat gezegd moet worden, ontstaat er een onderstroom die kan zorgen voor verlies van wijsheid en sabotage van besluiten. Werken met deze onderstroom verdiept onderlinge relaties en draagt bij aan duurzame besluitvorming.

In deze training werken we met inzichten en handvatten vanuit deep democracy, (Lewis, Zuid-Afrika) en vanuit organizational learning (Argyris, USA). We oefenen met het verzamelen van alle invalshoeken en het zichtbaar maken van de onderstroom in een groep. Ook is er aandacht voor je eigen neutraliteit: in hoeverre sta jij nog open voor afwijkende meningen? Wat zijn daarin jouw persoonlijke triggers en hoe denk en doe jij in lastige situaties? Ten slotte discussiëren we ‘deep democratisch’ over de vertaling van de verkregen inzichten naar de eigen werksituatie. Toepassing van de inzichten kan liggen op het gebied van beleid- en besluitvorming, organisatievernieuwing, oplossen van conflicten en persoonlijke ontwikkeling.

Opbrengst

  • kunnen toepassen van de uitgangspunten van deep democracy en organizational learning: slimmer worden door wijsheid te benutten;
  • handvatten om alle invalshoeken te verzamelen en de onderstroom in groepen zichtbaar te maken;
  • verkenning van de eigen neutraliteit ten opzichte van de afwijkende mening.

Doelgroep

Leiders, adviseurs en andere professionals die de wijsheid van de groep willen benutten en bereid zijn hun eigen neutraliteit te onderzoeken.

Planning

Deze training duurt 6 dagdelen: twee dagen aaneensluitend en een maand later een derde dag. Voor verdere persoonlijke verdieping bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een coachinggesprek na de derde dag.

Data: 9-10, 10-10, 7-11 en optioneel een coachingsgesprek

Aantal deelnemers

We gaan uit van 10-14 deelnemers.

Begeleiding

Deze training wordt verzorgd door Ina Ahuis. Ina heeft in haar loopbaan afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, waarvan, onder andere, zes jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en vijf jaar bij De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden van het land en werkt zij aan strategie-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken.
Haar favoriete vraag is: waarom gaat de gevraagde ontwikkeling niet vanzelf? Samen met haar klanten verkent zij de rol van de onderstroom en gaat zij op zoek naar waarachtigheid en levenslust. Zij werkt met inzichten vanuit onder meer organizational learning (Argyris, USA), deep democracy (Lewis, Zuid-Afrika) en systemisch werk (Hellinger, Duitsland).

Praktische informatie

De kosten voor deze training bedragen € 1150,- exclusief btw. Dit bedrag is inclusief locatie kosten, catering en materiaal. Deze training zal plaatsvinden op een nog te bepalen locatie in Groningen. Een coachgesprek kost  € 375,-. (of je daar gebruik van wilt maken besluit je pas op de derde dag van de training). 

Download hier de leaflet van de training.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Wanneer je een vraag hebt, kun je deze aan ons stellen per mail: .

Aanmelden