Masterclass 'Privacy-management, van wetgeving naar praktijk'

Vraag jij je af wat de nieuwe wetgeving ten aanzien van privacy-management concreet voor jouw organisatie betekent en hoe je sturing kunt geven aan de inrichting daarvan binnen jouw organisatie? Wil je bewustzijn creëren van de gevolgen van de wetgeving in jouw organisatie en zoek je daarvoor handvatten?

In samenwerking met Frijlande biedt Noorderlink Academy de 1-daagse Masterclass 'Privacy-management, van wetgeving naar praktijk'. Een praktische en krachtige aanpak die je handvatten geeft om de vertaalslag te maken van nieuwe wetgeving naar privacy-management in jouw praktijk. De aanpak is krachtig door een combinatie van privacyrecht (wet- en regelgeving), verandermanagement en projectmanagement. Deze aanpak helpt om op een proactieve en resultaatgerichte manier privacy-management vorm te geven in jouw organisatie.

De Masterclass is opgebouwd uit 2 modules

Module A: Awareness - Nut en noodzaak van privacy-management

Deze module geeft je inzicht in de verwachtingen die er zijn vanuit de eigen organisatie en/of het bestuur, met betrekking tot de inzet van een privacy manager. Ook onderzoek je in hoeverre jouw organisatie of bedrijf zich bewust is van datgene wat er, op het gebied van (nieuwe) wet- en regelgeving ten aanzien van privacy-management, van de organisatie wordt verwacht. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de methodiek om een 0-meting uit te kunnen voeren en worden handvatten aangereikt om zelfstandig een quickscan uit te kunnen voeren in jouw organisatie.

Module B: Privacy-management Scope

Deze module is bedoeld om inzicht te krijgen in de beschikbare middelen en de mate van de deskundigheid die nodig is om de wet- en regelgeving te vertalen naar de inrichting van privacy-management in jouw organisatie. Voor deze vertaling is een krachtig geformuleerde businesscase onmisbaar. Tijdens de Masterclass krijg je een veranderkundige en projectmatige methodiek aangereikt waarmee je zelfstandig de opdrachtformulering voor een businesscase voor jouw organisatie kunt doen.

De Masterclass levert het volgende op:

  • Inzicht in de verwachtingen die er zijn vanuit de eigen organisatie en/of het bestuur, met betrekking tot de inzet van een privacy-manager. 
  • Inzicht in de mate waarin de organisatie of het bedrijf van de deelnemer zich bewust is van datgene wat er, op het gebied van (nieuwe) wet- en regelgeving ten aanzien van privacy-management, van de organisatie wordt verwacht.
  • De deelnemer heeft beschikking over de tools en kennis om een opdracht te formuleren in samenwerking met zijn opdrachtgever voor een business case. 

Vrijstelling en korting

De modules A en B maken onderdeel uit van de enige Post-HBO registeropleiding Privacy-Management in Nederland. Besluit je na het volgen van de Masterclass om de hele Post-HBO opleiding te volgen, dan krijg je vrijstelling voor deze modules. Kijk voor meer informatie over deze leergang op www.frijlande.nl. Het volgen van deze Masterclass kan dus ook een uitstekende manier zijn om ‘te proeven’ aan de leergang en op basis daarvan een keuze te maken om al dan niet de volledige post-HBO opleiding te volgen. Wanneer je daartoe besluit, worden de kosten van de Masterclass in mindering gebracht. Als Noorderlink-lid krijg je daarnaast korting op de overige modules en betaal je € 4.525,- excl. btw voor de totale leergang (€ 375,- excl. btw voor de Masterclass met modules A en B + € 4.150,- excl. btw voor de rest van de leergang met vrijstelling voor modules A en B). De normale prijs voor niet- Noorderlink leden is € 4.995,- excl. btw.

Doelgroep

De Masterclass is bedoeld voor functionarissen die als opdrachtgever,  projectleider, compliance-officer vorm willen geven aan de aanpak van privacy-management en/of voor functionarissen die als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan de slag willen.  De Masterclass is alleen voor medewerkers van Noorderlink-organisaties. 

Planning / Duur en data

1 dag, 20 september, 9.30-16.30 uur

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

De training wordt gegeven door

mr Jan de Wit en mr Heleen van Balen van Frijlande, instituut voor privacy-management

Kosten

Prijs: € 375,- excl. btw. incl. locatie, catering en materiaal

AANMELDEN