Contactformulier

Contactformulier

Noorderlink Academy

header image

Platform Professionalisering

Het platform professionalisering is een platform voor vertegenwoordigers uit Noorderlink organisaties die ontwikkeling/professionalisering als aandachtsgebied hebben. De bijeenkomsten zijn gericht op uitwisseling van kennis, ervaringen, ontwikkelingen, en best-practices rond organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en ontwikkeling van professionals.

Een agendacommissie, bestaande uit deelnemers aan het platform, stelt per bijeenkomst de inhoud en vorm vast. De vaste kern bestaat uit één vertegenwoordiger per organisatie.

Per bijeenkomst is het mogelijk om een of meerdere geïnteresseerde collega’s mee te nemen.

De bijeenkomsten vinden 6 keer per jaar plaats, waarbij de deelnemers wisselend als gastvrouw of gastheer optreden.