-

Visie

Wat je niet weet, wat je niet ziet, wat je niet begrijpt...........kan er wel zijn. Vanuit de overtuiging dat ieder mens, diep van binnen, alle antwoorden met zich meedraagt, richt ik mij op het begeleiden van mensen om die antwoorden te ontdekken en daar bewustzijn in te ontwikkelen. Ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen levensverhaal. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.

Coachstijl

Betrokken, respect, blanco luisteren, heldere analyse en resultaatgericht, kortom een klankbord en een spiegel. Waar een wil is ontstaat een weg.

Type coaching

  • Coachen bij burn-out, reintegratie, veranderingen in het werk, prive-werk balans
  • Coaching bij persoonlijke (levens)vraagstukken
  • Coaching bij werkgerelateerde vraagstukken (o.a. managementcoaching, teamcoaching)

Methodieken

  • Creatieve Werkvormen
  • MDI trimetrix
  • Biografisch werken
  • Maatwerk
  • Ontwikkelings- en oplossingsgerichte gesprekken

Opleiding

HBO, arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid HBO, biografisch coach MDI trimetrix loopbaanadviseur outplacementadviseur.

Werkervaring

Na jarenlang als personeel- en organisatieadviseur bij de gemeente Groningen te hebben gewerkt, werd mij belangstelling gewekt voor levensloop en/of loopbaanbegeleiding. Ik ben me daarin verder gaan scholen en werk nu als mobiliteitsmanager en reintegratieadviseur bij de gemeente Groningen. Daarnaast werk ik als biografisch coach (ZZP-er).