-

Visie

Leren is veranderen, verandering is beweging en beweging is energie.Wat geeft energie, in je werk en daarbuiten? Wat is de goede balans? Welke vragen zijn belangrijk, hoe versterk je bewustzijn van je kwaliteiten, hoe leer je, hoe vergroot je je blikveld? Leren doe je zelf, je eigen ervaringen zijn uitgangspunt. Reflectie op eigen handelen is een onmisbaar instrument. Als je werkt met mensen is de relatie met de ander van groot belang. Ook in een coachingstraject, gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties, staat daarom de persoon centraal.

Coachstijl

Als coach ben ik gericht op dialoog en verbinding. Ik ben in staat verbanden te leggen en het perspectief te verschuiven, zodat andere (handelings)mogelijkheden zichtbaar worden. Kwaliteiten die ik daarbij kan inzetten zijn: oprechte interesse in wat mensen beweegt, vertrouwen, de overtuiging dat er vele wegen naar Rome leiden, het vermogen onbevangen en gericht te luisteren, een scherp oog voor hoofdlijnen (en het belang van zijwegen!), een sterk reflectief - en relativerend vermogen, creativiteit en gevoel voor humor.

Type coaching

  • Begeleide intervisie
  • Individuele coaching (o.a. loopbaanontwikkeling, persoonlijk leiderschap, balans privé-werk, stressmanagement)
  • Supervisie

Methodieken

  • Associatieve technieken
  • Creatieve werkvormen
  • Gesprekken
  • Ontwikkelingsgericht(competenties)

Opleiding

docent Engels docent Basiseducatie Supervisiekunde (LVSC geregistreerd)

Werkervaring

administratie zorg tuinbouw onderwijs coordinatie trajectbegeleiding opleidingssupervisie instellingssupervisie coaching en begeleiding

Neem contact op met deze coach