Technisch informatiemanager

Omschrijving opdracht

- Borging kennis Technische Standaards intern Gasunie Nederlands.
- Faciliteren Gasunie Duitsland met het toepassen van NL-standaard.
- Externe kennisborging (m.n. ingenieursbureaus).

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.