Schoolmaatschappelijk werker

Korte omschrijving organisatie

Campus Winschoten is een school voor beroepsonderwijs in de gemeente Oldambt en omgeving en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen AOC Terra, Dollard College en het Noorderpoort

Werkzaamheden

 • eigen wensen m.b.t. werkervaring
 • ondersteunen van de studentbegeleiders in het vmbo en mbo die een schakelfunctie hebben binnen passend onderwijs
 • bijdragen leveren aan de aansluitende lijn begeleiding binnen passend onderwijs vmbo-mbo en uitvoering ervan
 • mede ontwikkelen van leerlijn psychosociale begeleiding in het onderwijs en uitvoeren van bijbehorende begeleiding
 • mede ontwikkelen van groeps- en individuele arrangementen m.b.t. leerlingbegeleiding en leren Lob en psychosociale problematiek
 • mede toeleiden naar speciale zorg

Vaardigheden

 • denken vanuit  helicopterview
 • kennis van passend onderwijs binnen vmbo-mbo
 • uitrospectisch kunnen denken en handelen (verbinden)
 • teamplayer
 • brugfunctie in de communicatie kunnen vervullen tussen verschillende partijen

Startdatum

1 februari 2017 of 1 maart 2017

Spreekt deze vacature jou aan, klik dan hier voor meer informatie over werkervaringsplaatsen en waaraan je moet voldoen. Op die pagina vind je tevens rechts de button om te solliciteren.