Ontwikkelaar ICT

Omschrijving opdracht

Het ontwikkelen van software t.b.v. diverse HR-processen. Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de PHP-ontwikkelomgeving Scriptcase. De te ontwikkelen software zal gaan integreren met het PeopleSoft HR pakket, dat binnen de RUG voor personeelsregistratie wordt toegepast. De betreffende softwareontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met ontwikkelaars van de RUG, medewerkers van HR en onder begeleiding van een Projectmanager van de RUG. De afdeling AIV is o.a. verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van administratieve informatiesystemen waaronder het personeelssysteem PeopleSoft en het eigen ontwikkelde salarissysteem.

De ontwikkelaars kennen een grote mate van zelfstandigheid. Onder aansturing van een projectleider wordt in overleg met eindgebruikers specificaties samengesteld die leiden tot een detailontwerp. Van daaruit wordt met behulp van Scriptcase de toepassing ontwikkeld, getest, en in productie genomen. Ook zijn de ontwikkelaars verantwoordelijk voor het traceren en oplossen van (systeem) fouten.

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.