Onderzoeksassistent

Omschrijving opdracht

De voorgestelde werkervaringsplaats dient om, gebruikmakend van archeologisch inhoudelijke doel- en vraagstellingen, jonge alumni zich verder te laten bekwamen en ontplooien in juist die competenties die hen niet alleen binnen, maar evenzeer buiten het archeologisch werkveld betere baankansen bieden.

De voorgestelde werkervaringsplaats laat de kandidaat:

  • Het begeleid zich bekwamen in het (leren) opzetten, inperken en uitvoeren van een onderzoeksplan.
  • Ervaring opdoen met project-gestuurd werken. 
  • Leren omgaan met beperkte tijdpaden en omgaan met plan-veranderingen.
  • Zelfstandig onderzoeksgegevens verzamelen
  • Zelfstandig over onderzoeksgegevens rapporteren, onder vigerende kwaliteitseisen.
  • Intensief samenwerken met betrokken senior onderzoekers.
  • Zich zowel archeologisch inhoudelijk verdiepen, als op het niveau van project-gestuurd zich professionaliseren en verbreden.

De vakinhoudelijke invulling van werkervaringsplaats betreft:

  • Een inventariserende analyse van spreiding
  • Kwaliteit en diversiteit van bronnen waarmee de levensloop van gemeenschappen uit de ijzertijd (800 v. Chr – 0) beter beschreven kan worden: waar woonden zij, hoe gingen zij om met hun doden en waar werden bijzondere offers achtergelaten?

Deze werkervaringsplaats heeft als potentiële off-spin dat deze de voorbereiding van een NWO-aanvraag faciliteert.

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.