Jobhunter

Per direct zijn wij op zoek naar een jobhunter (min. HBO-niveau) met een commerciële achtergrond die een steentje bij kan dragen in het project Binn’stad. Project Binn’stad is opgezet door de Gemeente Groningen, team Leerlingzaken. In het project wordt o.a. samengewerkt met het Alfa-college, Noorderpoort, Groningen City Club, Accountteam WERK en OTP.

Project Binn’stad biedt kansen aan kwetsbare jongeren om weer terug te keren naar het reguliere MBO onderwijs. Wij doen dit door veel ritme, structuur en begeleiding te bieden, naast dagelijkse lessen en stage bij het bedrijfsleven. Hiervoor werken wij samen met de ROC’s zodat hun docenten de lessen kunnen verzorgen.

Behalve deze trajecten heeft Binn’stad ook een sollicitatieclub en bijbanen project. Achtergrond van de sollicitatieclub is dat jongeren onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een leer-werkbaan voor hun BBL MBO opleiding te verkrijgen en elders geen hulp krijgen. Het Bijbanen Project is voor scholieren uit minima gezinnen die (het woord zegt het al) een centje bij willen verdienen. Wij werken hiervoor samen met het accountteam WERK van de gemeente Groningen. Naast het ontbreken van sollicitatievaardigheden (hoe, waar) en sociale vaardigheden (communicatie, presentatie en houding), bieden wij ook hulp bij eventuele andere belemmeringen (bijv. zorg, schulden, onderdak enz.) om een oplossing in gang te zetten.

Taken:

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het gericht werven van stageplekken in alle beroepsrichtingen bij bedrijven in de binnenstad van Groningen die onze doelgroep een warm hart toedragen en onze jongeren een kans willen bieden. Je geeft voorlichtingen over onze trajecten aan een veelheid aan doelgroepen en je bezoekt organisaties die met onze doelgroep werken om ook hen te informeren. Je ben je onderdeel van het Binn’stad team en stemt je werkzaamheden met de coaches af. Daarnaast zijn er bijbehorende administratieve taken, zoals verslaglegging van de bezoeken, verslaglegging over de jongeren en het bijwerken van het stagebestand.

Bijzonderheden:

Wegens het werken met jongeren en persoonlijke gegevens moet je een VOG kunnen voorleggen. Wij bieden een werkervaringsplek voor een periode van 6 maanden, een prettige werksfeer waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om ervaring op te doen en veel te leren! Het volgen tot cursussen, zoals Excel en Social Media en BHV / EHBO behoort tot de mogelijkheden en is in sommige gevallen verplicht. Bij Binn’stad is het percentage WEP’ers die de afgelopen twee jaar succesvol zijn uitgestroomd naar regulier werk 80%.

Sluitingsdatum: 16 september 2016

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.