Informatiemanager

Waterbedrijf Groningen is bezig om informatiemanagement te implementeren in de organisatie. Eén van de benoemde projecten is ‘regievoering over functioneel beheer’. We gaan een onderscheid maken tussen generieke en specifieke applicaties. Het functioneel beheer voor generieke applicaties wordt gecentraliseerd bij IM. Voor de specifieke applicaties wordt het beheer belegd bij de lijnafdeling. Over het totaal aan applicaties moet een coördinatie plaatsvinden op het gebied van functionele wijzigingen (incidenten en changes) en het releasemanagement.


Opdracht voor de werkervaringsplaats is:

● Het in kaart brengen van de applicaties (deels is dit overzicht er al)
● Scheiden van generiek en specifiek
● De procedures opstellen rondom het functioneel beheer (incident- en changemanagement) in relatie tot de ICT-afdeling
● Releasekalender opstellen
● Overlegstructuur opstellenWil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.