Docent/Instructeur Taalonderwijs voor Laagopgeleide Studenten

Omschrijving opdracht

● Lesgeven aan laagopgeleide studenten.
● Docenten hierin bijstaan. 

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.