Communicatie medewerker volwassen educatie

Noorderpoort Educatie biedt volwassenenonderwijs. Dit betekent dat ons cursusaanbod en onze inburgeringstrajecten bestemd zijn voor deelnemers van 18 jaar en ouder.

In Nederland zijn veel mensen laaggeletterd. Zowel allochtone als autochtone inwoners. Deze mensen kunnen bij Educatie terecht om om vaardigheden op het gebied van taal , rekenen en computer te vergroten. Daarmee vergroten ze hun zelfredzaamheid binnen de maatschappij en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. De cursussen worden zowel in op school als in wijken gegeven.

Daarnaast verzorgt de afdeling Educatie inburgeringstrajecten.
Voor het onderdeel inburgering ligt er een basis promotieplan. Wij zoeken een medewerker die hier verder vorm en inhoud aan kan geven
Werkzaamheden:

  • Verdere uitwerking promotieplan
  • Nieuwe ideeën inbrengen en uitwerken
  • Facebook pagina aanmaken en onderhouden
  • Verkennen mogelijkheden andere sociale media

Heb je affiniteit met de doelgroep en ben je innovatief en flexibel? Dan maken we graag kennis.

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.