Beleidsondersteuner

Omschrijving opdracht

  • Op verschillende manieren onderzoek doen (en ondersteunen) bij de invoering van blended learning. Van de onderwijskundige wordt digitale affiniteit verwacht. 
  • Het gaat vooral om kwantitatief en kwalitatief onderzoek hoe er op dit moment binnen de verschillende teams met digitale hulpmiddelen wordt gewerkt, zodat we wellicht de implementatie kunnen intensiveren/versnellen. 
  • Daarnaast is er ook ruimte om, als er eigen ideeën zijn over digitale didactiek (blended learning) om daar pilots mee te doen.

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.