(Aspirant) Docent Algemeen Vormend Onderwijs

Omschrijving opdracht

In samenwerking met een docent:
● Ondersteunen bij de lessen. 
● Zelfstandig lessen verzorgen binnen de vakken Nederlands, Engels, rekenen / wiskunde.
● En/of lesstofontwikkeling.

Bij een of meer opleidingen op de school voor Automotive, Logistiek en Uniformberoepen (MBO).

Wil jij aan de slag op deze werkervaringsplaats? Lees hier wat je moet doen om te reageren.