Kickoff HanzePro: Werken aan talent in de regio

Arjen Edzes

Foto Arjen Edzes

In zijn bijdrage gaat Arjen Edzes, lector Regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool en Universitair hoofddocent aan de RUG, in op de vraag: Hoe moet ik m(ijn organisatie) ontwikkelen om competitief te blijven? Tegen de achtergrond van structurele ontwikkelingen in de regionale economie schetst Edzes een beeld van de Noordelijke arbeidsmarkt de komende jaren en de uitdagingen die zich daarbij voordoen.  

Logo Hanze Pro

Van netwerkgesprek naar nieuwe baan!

Twee medewerkers van de Hanzehogeschool gaan in gesprek met recruiters Peter Roggema en Niek Witsenboer.

Foto Peter Roggema     Foto Niek Witsenboer

Je moet gewoon gaan netwerken als je wat (anders) wilt.

Een veelgehoorde opmerking, die je krijgt als je aangeeft op zoek te zijn naar een (nieuwe) baan. Maar hoe doe je dat dan? Twee medewerkers van de Hanzehogeschool gaan in gesprek met recruiters Peter Roggema en Niek Witsenboer en vertellen je hoe zij via netwerkgesprekken een volgende stap hebben gezet in hun loopbaan. In dit interactieve programmaonderdeel kun je ook zelf oefenen met netwerken.

Meld je aan