Schoon luisteren, goede vragen. Hoe Socrates kan helpen.

Doorgaans staan we niet stil bij vragen over het vanzelfsprekende zoals: ‘welke patronen leven er op de werkvloer, wanneer is werk goed  werk. Of wat te denken van vragen als: ‘Wat streef ik na, hoe wil ik dat mijn afdeling functioneert,  wat is mijn visie en komt die overeen met de visie van  mijn organisatie en wat is nou eigenlijk diversiteit’? Ooit stilgestaan bij het idee dat Socrates misschien zou kunnen helpen?

Tijdens deze kennismaking met de filosofie van Socrates wordt al snel duidelijk dat zijn vraag - antwoord methode een waardevolle, praktische, met de voeten in de klei filosofie is die bij kan dragen aan het voeren van een goed gesprek. Dialoogvoering is waar het hoofdzakelijk om draait tijdens deze workshop. 

Theorie en praktijk wisselen elkaar af waarbij er genoeg ruimte is om te verkennen wat een goed gesprek kenmerkt, wat het onderscheid is tussen goede vragen en slechte vragen en wat er nou precies bedoeld wordt met een socratische houding. Het serieuze wordt afgewisseld met hier en daar een vleugje humor met als resultaat een zinvolle, niet te vergeten ochtend, die naar meer smaakt!

Wat heb ik jou te bieden?

In gesprek met anderen nemen we onszelf mee. We kennen een eigen cultuur, eigen veronderstellingen, tradities, normen en waarden. Dit is bepalend voor de vragen die we stellen en hoe we gesprekken aangaan. Vaak zijn we ons niet bewust van het feit dat we hiermee de richting van een gesprek een kant op sturen die we zelf fijn vinden, maar onaangenaam of zelfs onveilig kan zijn dan wel voelen voor de gesprekspartner. Op deze manier kunnen we elkaar in het gesprek kwijtraken met een mogelijk conflict dan wel onbegrip tot gevolg. Deze workshop laat zien hoe je dit kan voorkomen. 

Wat kan deelname jouw opleveren?

Er wordt aandacht geschonken aan het belang van vrije  ruimte tijdens de gesprekken. Met vrije ruimte wordt een ruimte bedoeld waarin onbevooroordeeld en grenzeloos gedacht kan worden zonder dat er een directe gerichtheid is op het moeten behalen van een resultaat. Deze open onderzoekende houding leidt vaak tot verrassende inzichten en creatieve ideeën. Het ontwikkelen van deze vragende socratische houding kost veel tijd en oefening. Deze workshop is een mooie introductie van een houding die je je uiteindelijk eigen kan maken.

Trainer

Jacqueline Lycklama à Nijeholt

Jacqueline Lycklama à Nijeholt

dfsd 

Meld je aan