Inclusie in tijden van krapte

Werkgevers, zowel overheid als bedrijfsleven, zitten met de handen in het haar om nieuwe mensen te vinden. Tegelijkertijd staat een grote groep mensen al langer aan de kant. Daaronder ook mensen met een arbeidsbeperking. Op welke manier kan het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking - en dan in het bijzonder de doelgroep Banenafspraak - een (deel van het) antwoord bieden op de arbeidsmarktkrapte? Hoe verloopt de werving? Welke rol speelt jobcarving? En welke rol speelt de Banenafspraak, de doelstelling om voor 2026 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking?


In deze workshop gaan we op onderzoek. Samen met de deelnemers delen we ervaringen en zoeken we de antwoorden op deze vragen.


Deze workshop is een initiatief van 'Op naar de 100.000 banen' en 'Op naar de 25.000 banen'. Deze projecten informeren, stimuleren en enthousiasmeren werkgevers om inclusie een kans te geven.

Trainers

Gilles Gerth

Gilles Gerth

Kees Jan van Kesteren

Kees Jan van Kesteren

Aanmelden