Effectmeting

Om inzicht te krijgen in het bereik, de tevredenheid en het effect van de activiteiten binnen Verander Mee is vanaf 2018 tot en met heden voortdurend data verzameld.

Deze data zijn verwerkt in de rapportage