Verander Mee reeks deel 1 - Hoe gaat jouw organisatie om met de pandemie?

Medewerkers wendbaar maken, 21-century skills introduceren ter voorbereiding op een toekomst waarin we ons blijvend moeten ontwikkelen, dat is waar ‘Verander mee’ zich voor inzet. Een uitdagende bezigheid waarvoor geen vastomlijnd stappenplan is. Het is een proces dat zich kenmerkt door uitproberen, evalueren en doorontwikkelen. Afstand doen van oude vertrouwde werkzaamheden en overstappen op een nieuwe manier van werken blijkt een stroperige klus.

En dan, in een klap, heeft het Covid-19 virus de hele wereld in zijn macht. Van geen hand meer geven tot sociale isolatie; een onnatuurlijke opdracht, want ons reptielenbrein wil anders. Massaal kijken we naar dagelijkse updates en de beelden liegen er niet om. Men wordt zich bewust van de sterfelijkheid en angst is voelbaar, vooral voor degene die tot de risicogroep behoort. Onzekerheden over inkomsten, personeel en kosten die niet meer betaald kunnen worden, zorgen voor slapeloze nachten.

‘Wanneer de draad weer wordt opgepakt zal er niet alleen
een achterstand weg te werken zijn.’

Verandering van gedrag

Iedereen wordt uitgedaagd zich te wagen aan de vele digitale mogelijkheden. Is het niet werkgerelateerd, dan wel om sociale contacten te kunnen onderhouden. Het creatieve brein wordt aangesproken en we zien schitterende innovaties ontstaan. Er wordt volop gezocht naar samenwerkingsverbanden en het “nieuwe” leren, waarbij een beroep wordt gedaan op persoonlijk leiderschap en op het nemen van verantwoordelijkheden voor je eigen leerproces. Daar waar de urgentie om vertrouwd gedrag los te laten vaak ontbrak in de context van ‘Verander mee’, lijkt de huidige situatie verandering van gedrag bijna af te dwingen.

Inventiviteit en doortastendheid

Een groter bewustwordingsmoment is bijna niet denkbaar. Ieder mens heeft zijn leven en werk op een andere manier moeten inrichten. Routine heeft plaats moeten maken voor inventiviteit en doortastendheid en er is een streep gegaan door alle vaste ingesleten rollen en bezigheden.

Gevolgen

De sociale isolatie heeft mogelijk eenzaamheid met zich meegebracht of stress opgeleverd in de thuissituatie. Er kan sprake zijn van trauma- of rouwverwerking van hen die het ziektebeeld van dichtbij hebben meegemaakt. Misschien zijn er juist nieuwe talenten aangeboord waardoor het oude vakgebied minder interessant geworden is en het loopbaanperspectief in een ander daglicht komt te staan.

Organisaties hebben in de afgelopen weken het werk zo goed mogelijk ingericht. De pre-corona periode is definitief verleden tijd. Wanneer de draad weer wordt opgepakt zal er niet alleen een achterstand weg te werken zijn. Ook de mogelijke psychische gevolgen zullen aandacht behoeven. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? De situatie waarin we ons bevinden is uniek. Niet voor niets is de RUG onlangs een wereldwijd onderzoek gestart onder de naam PsyCorona, waarbij psychologisch onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de corona-crisis

‘Hoe waardevol kan het zijn wanneer we vanuit verschillende organisaties
kunnen lezen hoe ieder met de gevolgen van deze pandemie omgaat.’

Elkaar inspireren

Deze pandemie biedt kansen en uitdagingen. Laten we elkaar inspireren het goede te omarmen en elkaar ondersteunen door met elkaar in verbinding te blijven!

Hoe waardevol kan het zijn wanneer we vanuit verschillende organisaties kunnen lezen hoe ieder met de gevolgen van deze pandemie omgaat; hoe er wordt voorbereid, welke innovaties worden doorgevoerd en wat de struggles zijn? Noorderlink staat voor verbinding en vanuit het programma Verander mee willen we graag deze uitdagingen met elkaar delen om elkaar te kunnen ondersteunen en te inspireren.

Met elkaar delen

Mail ons welke verandering/ innovatie jouw organisatie heeft doorgevoerd aan zodat we die kunnen plaatsen op linkedin en verzamelen op onze website en met als doel deze kennis te delen.


Ciska Vreede
Doorontwikkelaar 'Verander mee', Noorderlink