Contactformulier

Contactformulier

header image

Nieuwe naam


Vanaf nu heet het project ‘van MBO naar MBO+/HBO’:

Lef’L up!
voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Onder deze naam gaan we alle activiteiten die uit dit project voortkomen publiceren.

Lef’L up! gaat over het bieden van nieuw perspectief aan mensen op MBO niveau van wie het werk verdwijnt of verandert. Wanneer je geconfronteerd wordt met het feit dat jouw werkzaamheden verdwijnen of complexer worden, vraagt het lef om hier vroegtijdig op te anticiperen. Dus eigenlijk al voordat de situatie zich daadwerkelijk voordoet. Dit project biedt de kans om mee te bewegen met wat jouw werkgever en de arbeidsmarkt vraagt. Wij ontwikkelen een opleidingsaanbod welke toeleidt naar een hoger niveau van werken en denken (lef‘L up), aansluit bij nieuw perspectief en aangeboden wordt in een vorm die past bij jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Dit alles geeft een nieuwe impuls aan je loopbaan en vergroot je kansen om aantrekkelijk te blijven op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Investeren in je eigen loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen geven je alle redenen om zelf-(en)verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan.

De onderzoeksfase binnen dit project is nog in volle gang. Samen met collega’s en meedenkers uit het netwerk hebben we inmiddels veel informatie verzameld, welke input biedt voor het advies voor de volgende fase, de ontwikkeling van een opleidingsaanbod. In november wordt het advies voorgelegd aan het bestuur van Noorderlink.