Het opleidingsprogramma bestaat uit een kick-off bijeenkomst, zes opleidingsdagen en drie intervisiemomenten.

Je krijgt in het opleidingsprogramma handvatten om regie te nemen op je loopbaan en te investeren in jezelf. Vanuit daar ben je in staat om regie te pakken op je loopbaan, zodat je mee kunt bewegen met de behoefte van jouw werkgever en de veranderende arbeidsmarkt.

Kick-off bijeenkomst

In de kick-off bijeenkomst maak je kennis met de medecursisten en de trainers. Er wordt ingegaan op de praktische zaken van het programma en over de meerwaarde van Lef’L Up!. Tijdens de bijeenkomst ontvang je de persoonlijke map met alle informatie over de opleidingsdagen.

Dag één: Baas over mijn eigen loopbaan!

Opleidingsdag één staat in het teken van het onderzoeken welke positie jij hebt in de veranderende arbeidsmarkt en je krijgt technieken aangereikt om zelf de regie te pakken. De baas over je eigen loopbaan!

Dag twee: Ik in de spotlight

Wat zijn jouw talenten en waarden? Door interactieve oefeningen en werkvormen ervaar je wat jouw kwaliteiten zijn en ondervind jij wat jij belangrijk vindt. Waar krijg jij energie van tijdens je werk en wat kost energie? In dag twee wordt een basis gelegd met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Dag drie: Ik en de ander

Tijdens dag drie kijk je vanuit je kennis die je bij dag twee hebt opgedaan naar hoe je omgaat met anderen in je omgeving. Wat maakt het dat je met de ene collega uitstekend kunt samenwerken en bij een andere college enige weerstand ervaart? Welke rol pak jij in een samenwerking en op welke wijze kun je hier invloed op uitoefenen? Een aantal vragen die aan bod komen in opleidingsdag drie.

Dag vier: Maak dat mijn brein wijs

Welke invloed heeft het brein op ons dagelijks handelen? Wij zijn geneigd om telkens dezelfde patronen te doorlopen. Tijdens deze dag word je bewust van je denkpatronen en krijg je handvatten aangereikt om uit deze patronen te komen en leer je om belemmerende irrationele gedachten om te draaien.

Dag vijf: Beer op de weg? Geef hem een knuffel

Bij het zetten van een zelfbewuste en zelfverzekerde stap in je loopbaan loop je mogelijk tegen belemmeringen aan. Je leert tijdens deze opleidingsdag om via verschillende invalshoeken om te gaan met deze belemmeringen. Er wordt ingegaan op jouw gedrag en vaardigheden in relatie tot je omgeving en je identiteit.

Dag zes: Zelfverzekerd presenteren

Al het geleerde over de arbeidsmarkt, jezelf en je omgeving komen samen in deze opleidingsdag. Je bent in staat om een personal mission statement op te stellen en dit presenteer je aan je medecursisten. Om dit goed te kunnen uitvoeren krijg je technieken aangereikt om een zelfverzekerde elevator pitch te geven die bij jou past. In deze elevator pitch presenteer je kort en krachtig wat jouw toegevoegde waarde is in deze veranderende arbeidsmarkt.

Intervisiemomenten

Twee intervisiemomenten zijn gepland tussen de reguliere opleidingsdagen door. In kleine vaste groepen ga je aan de slag met je ontwikkelingen. Door te werken met kleine groepen kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden en kun je je kennis verdiepen en verder toepassen. Tijdens deze momenten zal geïnventariseerd worden waar je tegenaan loopt en hoe we daarin met elkaar kunnen leren. Jouw ontwikkeling en je portfolio staan centraal in deze intervisiemomenten.

Het derde intervisiemoment is aan het einde van de opleiding. Dan geef je een presentatie van je eigen ontwikkeling tijdens Lef’L Up! aan je eigen groep.

In juni is er een proefcollege voor geïnteresseerden georganiseerd. Bekijk hier de presentatie die gegeven werd door de trainers van Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool waarin ze het opleidingsprogramma presenteerden

Meer info en aanmelden

Zie Noorderlink Academy

Voor wie

MBO-geschoolde medewerkers van wie het werk verdwijnt of in de toekomst verandert. En MBO-geschoolde medewerkers die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen.

Met wie

Hanzehogeschool & Stenden Hogeschool
Rol: ontwikkeling en verzorging opleidingsprogramma gevolgd door persoonlijk advies op maat.

Noorderpoort
Rol: als vervolg op het opleidingsprogramma en het persoonlijk advies biedt Noorderpoort de mogelijkheid tot doorlopen van modules.

Randstad
Als onderdeel van het opleidingsprogramma biedt Randstad de mogelijkheid om een arbeidsmarktwaardescan te doen, waaruit blijkt wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt.

Noorderlink Careers / Lef’L Up! Projectgroep
Rol: intermediair. Het bundelen van de krachten van het Noorderlinknetwerk ten behoeve van de ontwikkeling van het opleidings- en bewustwordingsprogramma.