Contactformulier

Contactformulier

Opleidingsprogramma

In samenwerking met Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool is een opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties op HBO-niveau. Daarnaast is aandacht voor persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling; wie ben je, wat kun je en wat wil je? Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan.

In juni is er een proefcollege voor geïnteresseerden georganiseerd. Bekijk hier de presentatie die gegeven werd door de trainers van Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool waarin ze het opleidingsprogramma presenteerden

Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt gestart met het opleidingsprogramma. Het programma bestaat uit 6 dagen. 

Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent in de praktijk).
Hoe beïnvloed ik mijn eigen loopbaan? Hoe word ik regisseur van mijn eigen ontwikkeling? Hoe vergroot ik mijn invloed? Hoe neem ik hierin mijn verantwoordelijkheid?

Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent en personal branding). 
Hoe zorg ik dat ik van toegevoegde waarde ben en blijf? Hoe laat ik mezelf zien? Welke vaardigheden heb ik hiervoor nodig? Hoe kan ik mij hierin verder ontwikkelen?

Communicatieve vaardigheden.
Hoe zet ik mezelf goed op de kaart? Welke beïnvloedingsstijlen kan ik inzetten? Wanneer gebruik ik welke communicatiemiddelen? Hoe communiceer ik klant- en doelgroepgericht?

Groepsdynamica & teamaspecten.
Wat is groepsdynamiek? Wanneer is je groep een team? Wat is je rol in een team? Hoe oefen je invloed uit op een team of groep?

Projectmatig werken.
Wat is projectmatig werken? Welke competenties heb ik nodig om projectmatig te kunnen werken? Hoe geef en ontvang ik feedback?

Systeemdenken & procesmatig werken.
Hoe werk ik effectief samen? Hoe ga ik om met verschillende disciplines binnen mijn werk? Hoe ziet mijn interne en externe omgeving eruit? Wat is hierin mijn eigen positie en rol? 

Resultaat
Een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling.
Een persoonlijk portfolio en advies; wie ben je, wat kun je en wat wil je.

Na afronding van het opleidingsprogramma word je begeleid bij de volgende keuze: doorstromen naar een Associate Degree*, een volwaardige opleiding op MBO+ of HBO niveau, een andersoortige opleiding of met de opgedane kennis verder gaan in je huidige baan.

*is een nieuwe landelijke erkende tweejarige HBO-opleiding, een deelprogramma van de hbo-bacheloropleiding. Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Associate Degree (Ad). Je hebt dan een diploma tussen MBO-4 en HBO-bachelorniveau in.

Meer info en aanmelden

Zie Noorderlink Academy

Voor wie

MBO-geschoolde medewerkers van wie het werk verdwijnt of in de toekomst verandert. En MBO-geschoolde medewerkers die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen.

Met wie

Hanzehogeschool & Stenden Hogeschool
Rol: ontwikkeling en verzorging opleidingsprogramma gevolgd door persoonlijk advies op maat.

Noorderpoort
Rol: Als vervolg op het opleidingsprogramma en het persoonlijk advies biedt Noorderpoort de mogelijkheid tot doorlopen van modules.

Randstad
Als onderdeel van het opleidingsprogramma biedt Randstad de mogelijkheid om een arbeidsmarktwaardescan te doen, waaruit blijkt wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt.

Noorderlink Careers / Lef’L Up Projectgroep
Rol: intermediair. Het bundelen van de krachten van het Noorderlinknetwerk ten behoeve van de ontwikkeling van het opleidings- en bewustwordingsprogramma