Contactformulier

Contactformulier

header image

Fasering en tijdspad

Noorderlink heeft zich ten doel gesteld de eerste opleidingen in 2017 te laten starten. Inmiddels wordt er een pilot ontwikkeld, welke in maart 2017 van start zal gaan. 

Het project is onder te verdelen in vier fasen:

De onderzoeksfase, welke loopt van juni 2016 t/m oktober 2016

In deze fase wordt door de projectgroep onder andere een beeld gevormd van de doelgroep en het perspectief binnen en buiten Noorderlink. 

De adviesfase, welke loopt van oktober 2016 t/m december 2016

De uitkomsten van de onderzoeksfase leiden tot een advies aan het bestuur van Noorderlink, welke opleidingstrajecten binnen dit project te gaan ontwikkelen.

De ontwikkelfase, welke loopt van november 2016 t/m 2017

De overeengekomen opleidingsrichtingen worden ontwikkeld.

De informatie en wervingsfase, welke loopt van 1 januari 2017 t/m 2017 

Zodra de eerste startdata bekend zijn, zal er informatie over de opleidingen worden verstrekt en kunnen belangstellenden zich aanmelden.