Contactformulier

Contactformulier

header image

Aanleiding en doelstellingen

Aanleiding

Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk benutten om nieuw perspectief te bieden aan lager opgeleide medewerkers van wie het werk verdwijnt.

Met dit project anticiperen we op de huidige en toekomstige problematiek van het verdwijnen van functies op MBO niveau in het middensegment. Deze problematiek wordt binnen Noorderlink organisaties herkent en biedt voldoende volume om vanuit de kracht van het netwerk op zoek te gaan naar een oplossing.

Doelstelling

MBO opgeleide medewerkers binnen de betrokken Noorderlink organisaties ‘upgraden’, danwel omscholen naar een MBO+/HBO niveau, welke perspectief biedt voor de toekomst.

Doelgroep

Medewerkers binnen Noorderlink op MBO niveau van wie het werk verdwijnt;

Medewerkers binnen Noorderlink op MBO niveau van wie het werk verlangt dat zij zich binnen hun vakgebied gaan bekwamen op MBO+/HBO niveau;

Medewerkers binnen Noorderlink op MBO niveau die zich vanuit de gedachte ‘een leven lang leren’ willen bekwamen op MBO+/HBO niveau.

Samenwerking

Dit project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met Noorderlink organisaties die:

  • banen en dus fte zien verdwijnen op MBO niveau;

  • in de toekomst een vraag voorzien in functies op MBO+/HBO niveau;

  • onderwijs bieden op MBO+/HBO niveau en in de gelegenheid zijn dit binnen dit project op maat aan te bieden;

  • onderwijs op maat bieden, welke in voorkomende gevallen als voortraject dient om de stap naar MBO+/HBO mogelijk te maken;

  • de mogelijkheid bieden gedurende de studie werkervaring op te doen op het juiste niveau in de gekozen studierichting.

 

Opleidingen

De opleidingen worden binnen dit project op maat aangeboden voor de Noorderlink studenten. Dit betekent dat:

  • slechts in die richting studies worden aanboden waar aantoonbaar perspectief ligt;

  • er daar waar mogelijk groepen worden gevormd met Noorderlink medewerkers die voldoen aan de voorwaarden van dit project;

  • de voorwaarden, condities en faciliteiten binnen de opleiding dermate aansluiten bij de kenmerken van de doelgroep dat hiermee gepoogd wordt de kansen voor deze zij-instromers om te slagen zo groot mogelijk te laten zijn.