Samenwerken in het Noorden

Samenwerken: een koe die zich gewillig naar de melkstal laat leiden, werkt die koe samen met de boer? Samenwerken kan op verschillende manieren. Een samenwerking kan voorwaardelijke of onvoorwaardelijk zijn. In ons werk is er bijna altijd sprake van een voorwaardelijke samenwerking, jij doet dit, ik doe dat, alleen kunnen we het niet en samen hebben we meer.

Binnen en buiten Noorderlink kennen we vele vormen van samenwerken. Bijvoorbeeld samenwerken omdat je een zelfde doel hebt. Zo hebben we recentelijk de samenwerking met Samenwerking Rijk Noord (SRN) geformaliseerd. Geformaliseerd, want samenwerken doe je vaak impliciet al. In dit geval vinden we elkaar op een bijna identieke missie. Deze nieuwe samenwerking voelt goed. Daar gaat nog heel veel moois uit voortkomen.

Samenwerken is iets anders dan fuseren, ik geloof in samenwerken vanuit eigen identiteit. We hebben veel samen, maar zijn ook verschillend, en juist in de verscheidenheid kun je elkaar versterken. Het mooie van samenwerken is dat je dat doet vanuit je eigen kracht, en dat er sprake is van gelijkwaardigheid, en dat je durft te kijken waar je vergelijkbare werkzaamheden doet. Soms wordt een samenwerking gestimuleerd vanuit de onderliggende gedachte dat het dan slimmer kan, dan gaat het om een besparing, meestal in aantallen medewerkers. Maar liever kiezen we voor samenwerking waar we samen beter worden, en we op inhoud een sprong voorwaarts maken, dat we voelen dat we samen iets bereikt hebben.

Samenwerken aan een gezonde Noordelijke arbeidsmarkt (ik hou ervan om Noord altijd met een hoofdletter te schrijven) Door alle samenwerkingen is Noorderlink met haar vacaturewebsite een belangrijk communicatiemiddel geworden voor veel organisaties over de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Want die arbeidsmarkt is een gezamenlijke arbeidsmarkt, die zegt veel over werkgelegenheid, maar nog veel meer over perspectief. Over ontwikkelingsmogelijkheden, over mobiliteit, over toekomst. Daar werken we samen aan, voor behoud en vernieuwing van werkgelegenheid, aan zinvolle banen, banen die er toe doen, die het verschil maken.

Al langer werken we samen met Samenwerking Noord, en ook hier geldt, vanuit eigen identiteit. Waar Noorderlink een HRM/P&O gebaseerd netwerk is, geldt voor Samenwerking Noord dat zij een ICT focus hebben. Maar ook Samenwerking Noord staat voor een gezonde en aantrekkelijke Noordelijke arbeidsmarkt. En, ook hier geldt, voor alle aangesloten organisaties is dus het grote voordeel dat de som der delen veel groter is dan we met de Noorderlink, Samenwerking Noord, of Samenwerking Rijk Noord individueel zouden kunnen bereiken. Voorzover het Noorden al niet de beste plek zou zijn om te verkeren, dan wordt het nog mooier. Zin in!

Henk Eggens