Tonny Oude Kempers stelt zich voor:

Werkervaring

oktober 2016 –                   Medisch Spectrum Twente

heden                    Information Security Officer

 • verantwoordelijk voor het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid, conform vigerende wet- en regelgeving (Nen7510, Wbp en WGBO). 
 • Toetsen van de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid en van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
 • Opstellen van een security jaarplan, op basis van assessments, audits en ontwikkeling in het vakgebied, en deze uitvoeren. 
 • Opstellen ISO documenten en uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan de bewustwording omtrent informatiebeveiliging. 
 • Adviseren van de Raad van Bestuur over alle zaken rondom informatiebeveiliging en periodiek rapporteren over de voortgang. 

juni 2016 –           Gemeente Sudwest / Fryslan (via Bureau Voor Noordelijke Gemeenten)

heden                    Adviseur Privacy

 • Begeleiden en ondersteunen van de gemeente Súdwest Fryslân bij het goed inregelen van privacy en gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein. 
 • Focus op privacy en gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein.
 • Zorgen voor draagvlak en borging van hetgeen noodzakelijk is om privacy en gegevensuitwisseling goed te regelen.

 mrt. 2016 -           Gemeente Hengelo

                Medewerker invoering BIG/lid werkgroep wet datalekken

 • Inventarisatie van alle plekken en systemen waar persoonsgegevens worden verwerkt en het vaststellen van eventuele risico’s
 • Beoordeling rollen en bevoegdheden in die applicaties, en adviseren hierover

2007 -                    Gemeente Hengelo

2015                      Security Officer

 • Bij het specifiek gericht informatiebeveiligingsbeleid (voortkomend uit de BIG)

verantwoordelijk voor de beveiliging van Suwinet. Bij de Suwinet audit score 100% gescoord op de controlepunten

 • Rapporteren en adviseren rechtstreeks aan de directie en het college van B&W
 • Er is een specifiek op Suwinet en Mens Centraal gericht informatiebeveiligingsbeleid

aanwezig waarbij verantwoordelijk voor de beveiliging van Suwinet

 • Kwaliteitszorg en borging van rechtmatig gebruik (controle op gebruik)
 • Beslissen over bevoegdheden van functiegroepen, en/of individuele medewerkers

juli 2014 -             Gemeente Hengelo

mrt. 2016              Beleidsmedewerker Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing

 • Schrijven van het evaluatieveiligheidsbeleid 2012-2016
 • Adviseren op het gebied van openbare orde en veiligheid
 • Adviseren over, vormgeven aan en onderzoek verrichten t.b.v. van beleid op het terrein van brandweer,  rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Zorg dragen voor de advisering over vergunningverlening op het gebied van de openbare orde
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de gemeentelijke rampen Bestrijding