Linda Star stelt zich voor:

Om de begeleiding van boventallige medewerkers van Rabobank te faciliteren, is het mobiliteitscentrum Samen Werkt opgericht. Als migratiemanager begeleid ik binnen het kader van het Sociaal Plan van Rabobank medewerkers in hun proces van baan naar baan of naar zelfstandig ondernemerschap. Samen met de mobiliteitsadviseurs van Randstad, Conclusion en SmartGroup organiseren we naast individuele begeleiding, een breed scala aan trainingen, workshops en groepsbijeenkomst om zo een succesvol begeleidingstraject te bereiken. Ik ben werkzaam voor de lokale banken in het noordoosten van het land.