Platform Mediation

'Verbinden door ’t gesprek'

Ben jij binnen je organisatie betrokken bij het oplossen van problemen, bijvoorbeeld als interne mediator, coach, vertrouwenspersoon, HR-adviseur, juridisch adviseur of teamleider? Meld je dan aan bij het Platform Mediation en doe mee!

Wie zijn wij?

Wij zijn Nynke Blijham van de provincie Fryslân, Joanne ten Cate van de gemeente Groningen, Margriet Ausma van woningcorporatie Accolade, Wim Beens van Noorderpoort en Renée Hageman van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zijn een groep enthousiaste interne mediators en vormen de stuurgroep van het Platform. Wij willen in dit Platform kennis en ervaring uitwisselen bij het omgaan met conflicten. Hoe kun je binnen je organisatie en met je omgeving ‘gedoe’ gebruiken om de dialoog – het gesprek – aan te gaan? Arike Tomson van Accent Mediation is de drijvende kracht en Lykle de Vries biedt ondersteuning vanuit Noorderlink.

Onze doelen

  • Drie tot vier maal per jaar organiseren wij een webinar of een bijeenkomst om kennis uit te wisselen, input te geven voor activiteiten van het Platform en te netwerken
  • We organiseren trainingen, bijvoorbeeld gesprekscoaching of intervisie
  • Er is een pool van interne mediators, de Mediators-Pool, waarop aangesloten organisaties een beroep kunnen doen

Wie zoeken wij?

  • medewerkers die binnen hun omgeving ingezet worden om met ‘gedoe’ om te gaan: interne mediator, coach, vertrouwenspersoon, HR-adviseur, juridisch adviseur of teamleider
  • opgeleide interne mediators, die aan de Mediators-Pool willen deelnemen om ingezet te kunnen worden in mediations bij andere Noorderlink organisaties

En ken je collega’s die geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Stuur dan dit bericht gerust door. De enige voorwaarde is dat je werkt bij een organisatie die bij Noorderlink is aangesloten.

Aanmelden of vragen?

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact met met Arike Tomson (06 539 23 416) of Melissa Fuller (06 227 58 208) of via platformmediation@noorderlink.nl. Meteen aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan een mail . Vermeld hierin je naam, organisatie, functie en telefoonnummer.

Voel je welkom!