Platform HR-analytics

HR Analytics biedt handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het vormgeven van HR beleid van een organisatie op basis van deze data. HR Analytics is een van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft. (co-host door Samenwerking Noord).

Coördinator : Lykle de Vries