Platform Professionalisering

Noorderlink platformen faciliteren de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices in en tussen Noorderlink-organisaties.

Het platform professionalisering is een platform voor vertegenwoordigers uit Noorderlinkorganisaties die ontwikkeling/professionalisering als aandachtsgebied hebben. De bijeenkomsten zijn gericht op organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en ontwikkeling van professionals. De bijeenkomsten vinden 6 keer per jaar plaats, waarbij de deelnemers wisselend als gastvrouw of -heer optreden.