Geef meer betekenis aan arbeidsvoorwaar-den met SDG’s

Sustainable Development Goals als motor voor betekenisvol werken

De aandacht voor betekenisvol en zinvol werken is de afgelopen jaren flink gegroeid. De vertaling naar arbeidsvoorwaarden die hieraan bijdragen is een interessant onderwerp. In de vorm van een 4e Arbeidsvoorwaarde is veel mogelijk om medewerkers actief te binden en boeien op deze aspecten. Wereldwijd zijn de Sustainable Development Goals aanvaard om op allerlei gebieden daadwerkelijke transformaties te realiseren, die helpen om onze planeet niet alleen te redden, maar er ook voor te zorgen dat alle mensen op deze planeet zich beter kunnen ontplooien. In deze sessie verkennen we beide onderwerpen (SDG’s en 4e Arbeidsvoorwaarde) en onderzoeken we hoe zij elkaar kunnen versterken, in het voordeel van wereld, organisatie en medewerker.

De interactieve sessie wordt gegeven door Eric Datema en Sharon Postma. Sharon is werkzaam bij Noorderpoort en betrokken bij het eerste SDG House in Groningen. Eric Datema (Special Forces) is de uitvinder van de 4e Arbeidsvoorwaarde en actieve promotor van Duurzame Inzetbaarheid. Aan het einde van deze sessie heb je een goed beeld gekregen van zowel de 4e Arbeidsvoorwaarde als Sustainable Development Goals. Bovendien heb je actief nagedacht en gepraat over de manier waarop die voor jouw organisatie met elkaar verbonden kunnen worden, in het voordeel van planeet, organisatie en medewerker.

SDG

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling tot 2030. Tijdens de SDG-top op 25 september 2015 namen alle VN-lidstaten de doelen aan in een politieke verklaring. Ook Nederland heeft zich daarmee politiek verbonden aan het behalen van de doelen in 2030. De doelen bieden aan alle landen een uitdaging op milieu- (planet), sociale (people) en economische (prosperity) dimensies. Voorwaarden voor het behalen van de 2030 agenda zijn vrede (peace) en samenwerking (partnerships). Samenhang tussen de thema’s vormt het uitgangspunt voor de SDG’s: beleid
gericht op één dimensie kan ook een (onverwachte) impact hebben op andere doelen. Een kernprincipe van de SDG’s is dat ook de meest achtergestelden moeten worden meegenomen - leave no one behind (LNOB). (Bron: Rijksoverheid.nl)

Stand van zaken mbt SDG’s in Nederland: Rapport CBS in 2021

Maak kennis met de trainers

Sharon Postma

sharon postma

Twee jaar geleden kwam ik vanuit Zweden terug naar Nederland met de missie om de kennis die ik daar heb opgedaan te kunnen gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de regio Groningen. Niet alleen de interessante kijk op het onderwijs, maar ook de waarden die veel Zweden hebben in relatie tot de aarde én elkaar spreken mij enorm aan. Met kennis en kunde op zak voor mensgerichte verandering besloot ik vanuit Noorderpoort regionale impact te maken. Onderwijsinnovatie, wereldburgerschap en duurzaamheid in de breedste zin van het woord zijn thema’s waar ik graag mee bezig ben. Vanuit mijn rol als projectleider van het SDG House Groningen mag ik gelijkwaardige samenwerking faciliteren tussen de beroepspraktijk en jongeren (studenten).

Door verschillende (be)leefwerelden bij elkaar te brengen krijg je al prachtige gesprekken die voortvloeien in mooie projecten. De SDGs kunnen een prachtige kapstok zijn voor plannen en projecten die bijdragen aan een betere wereld en een andere blik op de huidige manier van werken. Vanuit het SDG House Groningen is het doel om de kennis en het gebruik van de Sustainable Development Goals te versnellen om op een gelijkwaardige manier samen te werken en regionale, nationale en internationale impact te maken.

Eric Datema

Eric Datema

Eric Datema is oprichter van Special Forces in HR en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de loopbaanwereld. Hij maakt complexe loopbaanvraagstukken eenvoudig en is altijd op zoek naar manieren om dromen en ambities waar te maken van werknemers en werkgevers.

De overtuiging van Special Forces in HR

We denken dat veel mensen hun werkplezier verliezen omdat er geen aandacht meer is voor de balans tussen werk en privé. En die is nodig om onze persoonlijke kleurrijke dromen, bijzondere wensen en persoonlijke ambities waar te maken. We kijken daarom niet alleen naar wie je bent en waarom je werkt of wat er op de werkvloer goed gaat en beter kan. We kijken verder, naar jouw ambities en uitdagingen. We maken je fysiek en mentaal weerbaarder. En we organiseren echt aandacht voor jou zodat je de juiste handvatten hebt om door te groeien in een zinvol werkend leven. Dat is onze overtuiging.

Wij willen van Noord-Nederland de beste plek maken om te wonen, leven en werken

Dat is onze missie. Hoe we dat gaan bereiken? Door gedreven vakmensen te binden aan waardevolle organisaties en werknemers te helpen met een helder Work Life Design plan. Samen bouwen aan onze visie: een weerbare, kwalitatieve en duurzame Noordelijke arbeidsmarkt in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn.

Boeien en binden kortom met de Vierde Arbeidsvoorwaarde. Iedereen weet dat goede voorwaarden belangrijk zijn. Het salaris is goed, opleidingsbudgetten zijn op orde en je werkgever roept natuurlijk zo vaak mogelijk hoe blij en trots iedereen op je is. Toch blijft het voor veel organisaties lastig om zich écht te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Wij draaien het daarom deels om: jij vertelt de organisatie hoe deze jou kan helpen bij het waarmaken van werk en levensambities. Wij geloven dat een individueel Work Life Design plan dé sleutel is tot een bloeiend werkklimaat en een energieke samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Aanmelden

Dit event is onderdeel van het Platform Arbeidsvoorwaarden

In het platform Arbeidsvoorwaarden worden thema’s besproken die voor de organisaties belangrijk zijn omdat ze vanuit (veranderende) wetgeving moeten worden opgepakt, en/of omdat ze passen in een strategisch personeelsbeleid.

De bijeenkomsten, zo'n vier per jaar, worden rondom een thema georganiseerd.