Projectleider / Product Owner Loopbaanportal

Tijdelijke opdracht

Algemeen

RegioPlus is het samenwerkingsverband van vijftien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Deze organisaties, opgericht door werkgevers in zorg en welzijn, ondersteunen werkgevers bij de gezamenlijke regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. In dit landelijk dekkend netwerk is RegioPlus de verbindende schakel tussen landelijke thema’s en regionaal arbeidsmarktbeleid. Onze missie is het in balans brengen en houden van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, gericht op bekwaam en voldoende personeel zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. RegioPlus ondersteunt de regionale werkgeversorganisaties bij het realiseren van deze gezamenlijke missie en de daaruit afgeleide kerntaken door: 1. Regionale werkgeversorganisaties te faciliteren bij de ontwikkeling van beleid en arbeidsmarktinstrumenten. 2. Genereren en delen van kennis en informatie. 3. Collectieve belangen van de, bij de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten werkgevers behartigen in het landelijke speelveld.

Voor het begeleiden van het voortraject (en later) het ontwikkelen van een uitgebreide digitale omgeving voor werken, ontwikkelen en leren in zorg en welzijn (loopbaanportal) zoekt het samenwerkingsverband RegioPlus een tijdelijke projectleider / product owner. De opdracht is opgedeeld in twee fases: 1. Voortraject en offertefase. 2. Begeleiding bouw van het systeem.

Deze opdracht geldt voor fase 1 en kan mogelijk een vervolg krijgen in fase 2. De standplaats is flexibel, veel overleggen vinden centraal in het land plaats (regio Utrecht, Amersfoort, Houten). Reisbereidheid is een vereiste.

Omschrijving van de opdracht

Veertien werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, verenigd in samenwerkingsverband RegioPlus, hebben op dit moment eigenstandige regionale loopbaanportals en vacaturebanken. Die veertien regionale portals willen we onderbrengen in één omgeving met veertien “voordeuren”. Dat leidt tot meer gebruikersgemak en uniformiteit in data en beheer, met behoud van regionale kleuring.

De missie van RegioPlus is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau.

Fase 1: Begeleiding van het voortraject:

 • Opstellen programma van eisen van het systeem(Q4 2019)
 • Begeleiden selectie IT-bouwers en offertetraject (Q1 2020)


Doelstelling loopbaanportal

De loopbaanportal stimuleert zorg- en welzijnsprofessionals en geïnteresseerden om in zorg en welzijn te komen en blijven werken, alsmede om te blijven leren en ontwikkelen. Het is een plek om je te kunnen oriënteren, een volgende stap te kunnen zetten of bij te blijven in je vak in zorg en welzijn. De portal bestaat onder andere uit:

 • Module vacatures, presentatie van organisaties en informatie over zorg en welzijn
 • Instrumenten voor werving en matching
 • Loopbaantesten, -scans en feedback-mogelijkheden
 • E-learningmodules, loopbaanpaden en andere instrumenten voor leren en ontwikkelen.

Met een omgeving met één CMS en database, alsmede met één login helpen we de eindgebruikers, vergemakkelijken we het beheer en zorgen we voor meer uniformiteit en eenduidigheid voor de medewerkers en organisaties in zorg en welzijn.

Project

Het project bestaat uit de voorbereiding van de bouw van een portal dat in eigen beheer wordt genomen (dus geen SaaS of andere producten met afhankelijkheden). Daarnaast begeleid je vervolgens de selectie van de bouwers en het offertetraject.

De beschrijving van de portal (een functioneel model en database-inhoud) is bepalend voor de inrichting, vorm, functionaliteiten en werking en wordt gebruikt voor overeenstemming onder de regionale werkgeversorganisaties, in het offertetraject en in de bouw van de portal. De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van deze opgave:

 • Samen met de werkgroep Digitale Dienstverlening (zie organisatie) de totstandkoming van een beschrijving van de portal voorbereiden.
 • De beschrijving afstemmen met vertegenwoordigers van de veertien werkgeversverenigingen op de behoeften en huidige inhouden.
 • Meedenken over de inrichting van het project, de beheersbaarheid en toekomstbestendigheid van de oplossingen.
 • Coördinatie van het offertetraject en de communicatie tussen de werkgroep Digitale Dienstverlening, de werkgeversverenigingen en mogelijke leveranciers.


Werkwijze

De beschrijving van de portal wordt gemaakt op basis van breed overleg en met gebruikmaking van bestaande documenten: een inventarisatie van huidige inhoud en functionaliteiten van de regionale loopbaanportals en een advies van de werkgroep Digitale dienstverlening voor een gezamenlijk systeem voor loopbaan- en vacaturedienstverlening.

De portal wordt beschreven op zo’n manier dat het door iedere lezer beoordeeld kan worden. De regionale werkgeversorganisaties kunnen bruikbaarheid en compleetheid beoordelen en webbouwers kunnen er hun offertes en werkplannen op baseren.

Functie-eisen

 • Stevige projectleider met de volgende vaardigheden: regie voeren, relaties onderhouden, proces- en adviesvaardigheden, om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen.
 • Een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau.
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als projectleider of product owner met portal-/websiteontwikkeling.
 • Minimaal 2 complexe webprojecten (be)geleid.

Organisatie

Je werkt voor het samenwerkingsverband RegioPlus, bestaande uit 14 regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn. Je werkt met name samen met de werkgroep Digitale Dienstverlening, bestaande uit ter zake kundige vertegenwoordigers uit de werkgeversorganisaties, gefaciliteerd door het landelijke bureau. De werkgroep is jouw functionele opdrachtgever.

Ons aanbod

We denken voor fase 1 van deze opdracht aan een omvang van 200 uur. Afhankelijk van hoe het vervolg er uit komt te zien bepalen we gezamenlijk de scope van fase 2 van de opdracht.

Sollicitaties graag vòòr 9 augustus a.s. richten aan Larissa Lodewijk via onderstaande sollicitatiebutton of e-mailadres:

Sollicitatieprocedure

Eerste gesprekken: 13 augustus 2019 in de middag in Amersfoort
Tweede gesprek: 20 augustus 2019 in de middag in Utrecht of Houten
Start: 1 september 2019

Interesse?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Larissa Lodewijk, telefoon 079 323 03 19.

Sollicitaties graag vòòr 9 augustus a.s. richten aan Larissa Lodewijk via onderstaande sollicitatiebutton of e-mailadres:

 

Solliciteren