Manager Werkzoekenden Dienstverlening m/v (0,8 - 1 fte)

Missie van het WERKbedrijf

"Wij willen samen met onze partners verschil maken voor mensen door werk te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is"

Om deze missie te realiseren, wil het WERKbedrijf een toonaangevende speler in de regio op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken zijn. We onderscheiden ons met de volgende kerncompetenties:

 • Kenniscentrum van de arbeidsmarkt (transparantie)
 • Werkgeversdienstverlening
 • E-dienstverlening
 • Intensieve diensten aan de werkzoekenden met grote afstand
 • Handhaving

 Om werkgevers en werkzoekenden goed te kunnen bedienen, is het Werkbedrijf georganiseerd in 35 arbeidsmarktregio’s. Per arbeidsmarktregio wordt er in principe vanuit één centrale regiovestiging sturing gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod in die betreffende regio. De regio heeft een regiefunctie op de dienstverlening die, vanuit landelijke kaders, op regionale schaal wordt vormgegeven. Binnen het district Noord zijn er 3 arbeidsmarktregio’s, Groningen, Drenthe en Friesland. 

Werkzoekendendienstverlening

Het UWV WERKbedrijf heeft een dienstverleningsconcept ontwikkeld met een belangrijke rol voor e-dienstverlening als efficiënte en effectieve manier om klanten te ondersteunen. Daarnaast geven we face-to-face dienstverlening aan die klanten die persoonlijke ondersteuning nodig hebben of daarom zelf vragen. Op dit moment zijn we volop bezig onze dienstverlening verder te optimaliseren, waarbij de samenhang tussen online dienstverlening en persoonlijke dienstverlening goed op elkaar wordt afgestemd.

De functie

De manager Werkzoekenden Dienstverlening heeft als doel de dienstverleningsvormen optimaal in te zetten voor zijn/haar team, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Hij/zij ressorteert rechtstreeks onder de Regiomanager. Eén van de uitdagingen is de optimale samenwerking te creëren met het Werkgeversservicepunt om zodoende de meest effectieve match tussen vraag en aanbod te realiseren.

De manager stuurt en beheerst binnen de regio mens, markt en middelen op een wijze die past binnen de dynamische (politieke en organisatorische) context, en is aantoonbaar succesvol in de afgesproken resultaten.

Als resultaat- en budget mede verantwoordelijke manager geeft hij leiding aan een professioneel team binnen de (Regio-) vestiging, gericht op het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod in een arbeidsmarktregio.

De manager Werkzoekenden Dienstverlening heeft zijn/haar contacten voornamelijk met andere divisies, zoals SMZ, Uitkeren en Handhaven op het niveau van (team-)manager. In voorkomende gevallen kunnen ook contacten met de gemeente plaatsvinden.

Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het WERKbedrijf opereert, is het essentieel om als manager steeds de rol van verandermanager te kunnen vervullen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veranderende dienstverleningsformules breed gedragen worden en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de regiomanager en de manager Werkgevers Dienstverlening zijn daarbij essentieel.

Het te behalen resultaat (managementcontract) binnen de gestelde landelijke kaders is de missie van de manager. Dit klinkt door in zijn/haar manier van leidinggeven. Sturing op resultaat en beheersing van de beschikbare middelen zijn hierbij de speerpunten. Zijn/haar doelstelling is aantoonbaar succesvol te functioneren binnen de dynamische omgeving van de organisatie en steeds veranderende dienstverleningsvraagstukken.

Profiel

Je bent iemand die zelfstandig kan functioneren, initiatief en verantwoordelijkheid neemt en kan functioneren in een team van collega managers. Daarnaast ben je iemand die de medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen en energiek en vernieuwend is binnen de gegevens kaders.

Functie-eisen:

 • Afgeronde Hbo-opleiding (diploma vereist);
 • Beschikken over kennis van de arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en –middelen, onderwijs en sociale zekerheid;
 • Leidinggevende ervaring;
 • Affiniteit en ervaring met digitale dienstverlening;
 • Kennis van de AG-dienstverlening;

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:

 • Ondernemerschap
 • Leidinggeven
 • Organisatieloyaliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Voortgangsbewaking

Inschaling/contract

Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO van UWV. De inschaling vindt plaats in schaal 10 en bedraagt maximaal € 5.396,07 bruto per maand bij een 38-urige werkweek. Het betreft een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar. Hierna is verlenging van het contract mogelijk en bij goed functioneren is er de optie voor een vast dienstverband.

Informatie

Wil je meer weten? Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Gerrit van der Veen (Regiomanager) telefoonnummer 06-51997096 of via mail gerrit.vanderveen@uwv.nl

De vacature is gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gebleken geschiktheid gaat de interne kandidaat voor op de externe kandidaat.

Solliciteren

Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel?

Stuur dan je brief met motivatie en actueel CV voor 1 augustus 2019 naar yvonne.albitrouw@uwv.nl

Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mogelijk van toepassing.

Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.