Klinisch Psycholoog Stemmings- en Angststoornissen

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen.
Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten.

Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft vijf afdelingen: Crisis, Deeltijd en Opname; Soma en Psyche; Psychosen; Stemmings- en Angststoornissen; Ouderenpsychiatrie.

Afdeling Stemmings- en Angststoornissen
De afdeling Stemmings- en Angststoornissen biedt geavanceerde programma’s voor patiënten met complexe, veelal therapieresistente stemmings- en angststoornissen. Het tertiaire programma bestaat uit een gespecialiseerd poliklinisch aanbod voor second opinions en ingewikkelde combinatiebehandelingen, een 4- en 1-daagse (CBASP) deeltijdbehandeling en een (dag-)klinische afdeling. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter aan voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden ziet de afdeling als een van haar kerntaken.

Vanwege arbeidsmobiliteit zijn wij momenteel op zoek naar een klinisch psycholoog.

Functiebeschrijving

- U bent regiebehandelaar en tevens inhoudelijk coördinator van het team.
- Actieve deelname en regie in de multidisciplinaire specialistische zorg voor patïenten met stemmings-, angst- en/of dwangstoornissen, onder andere door het indiceren en uitvoeren van een hoogwaarde cognitieve gedragstherapie gericht op stemmings-, angst- en/of dwangstoornissen.
- Diagnostiek naar comorbide stoornissen.
- Uitvoeren van groepstherapieën / vaardigheidstrainingen.
- Superviseren van cognitief gedragstherapeutisch werkers, PIOG’s, CGT i.o. AIOS.
- Innoveren van behandelmethoden / -strategieën.

Wat vragen wij

- Registratie als klinisch psycholoog; registratie al supervisor is een pre;
- Registratie als gedragstherapeut (VGCT);
- U heeft ervaring met en een bijzondere aantoonbare belangstelling voor patiënten met stemmings-, angst- en/of dwangstoornissen;
- U bent stressbestendig, beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden, bent flexibel inzetbaar en kunt zelfstandig werken.
- U geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ- en KP-opleidelingen;
- U voelt zich thuis in een academisch-medische setting en draagt door psychotherapeutisch inbreng bij aan een gebalanceerde behandeling.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een aanstelling bij het UMCG voor 32 uur (0,89 fte) tot 36 uur (1 fte) per week.

Het salaris bedraagt maximaal € 6.448,- bruto per maand (schaal 13) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dhr. D.C. van der Veen, psycholoog van de deeltijdbehandeling Angst en Dwang telefoonnummer (050) 361 2046
dhr. dr. B.C.M. Haarman, psychiater, hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen telefoonnummer (050) 361 4547

Solliciteren

Wij verzoeken u in de motivatie aan te geven naar welke setting de voorkeur uitgaat. Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 28 augustus 2019. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier