Psychodiagnostisch medewerkers (24 en 24-36 uur)

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Werkomgeving

In het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) revalideren volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking als gevolg van een ongeluk, ziekte of aangeboren aandoening. Hun doel is zo zelfstandig mogelijk te leven. Patiënten komen naar het centrum met complexe hulpvragen op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig gebied. Er werken 650 collega’s nauw met elkaar samen om de best mogelijke zorg te bieden. Zij werken vanuit de laatste wetenschappelijke kennis en met de modernste apparatuur. Altijd om de patiënt te ondersteunen in het behalen van zijn of haar persoonlijke doelen.
Het CvR bestaat uit locatie Beatrixoord in Haren en de polikliniek Revalidatiegeneeskunde in Groningen. In het CvR vinden zowel klinische als poliklinische revalidatiebehandelingen plaats voor patiënten met hart- en longziekten en aandoeningen op het terrein van revalidatiegeneeskunde, zoals dwarslaesies, amputaties en niet aangeboren hersenletsel.
Het CvR werkt nauw samen met de medische afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Longgeneeskunde, Endocrinologie en Cardiologie, op het gebied van behandeling, onderzoek en onderwijs. Ook is er nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio en de Rijksuniversiteit Groningen.

Wij zijn op zoek naar twee psychodiagnostisch medewerkers die de teams Kinderrevalidatie en Neurorevalidatie komen versterken.
In het CvR werkt een multidisciplinair revalidatieteam nauw samen rond de patiënt. Het revalidatieteam bestaat uit o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en revalidatieartsen. De psychodiagnostisch medewerker is ook onderdeel van dit revalidatieteam en neemt de psychologische testen af.

Binnen de Kinderrevalidatie revalideren kinderen en jongeren met diverse diagnosen zoals CP, chronische pijn, DCD en niet-aangeboren hersenletsel (NAH), in de leeftijd van één tot achttien jaar in dagbehandeling. De kinderen hebben een (primair) motorische beperking, waarbij er sprake kan zijn van een achterstand op diverse ontwikkelingsgebieden. Naast de motorische beperkingen krijgen de cognitieve en psychosociale aspecten veel aandacht. De behandeling heeft daardoor een nadrukkelijk interdisciplinair karakter en vindt altijd plaats in samenspraak en -werking met de ouders/verzorgers en het revalidatieteam. Behandelingen kunnen plaatsvinden op verschillende locaties, onder andere locatie Beatrixoord en locatie Prins Johan Friso Mytylschool.

Binnen het Neurorevalidatiecluster (NRC) revalideren patiënten met een dwarslaesie, Guillain-Barre, neuromusculaire aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en patiënten met andere neurologische aandoeningen. De behandeling heeft een interdisciplinair karakter, waar naast de somatische stoornissen ook de psychosociale aspecten aandacht krijgen.

In het CvR staat samenwerken en verbinden op de voorgrond. Daarom zoeken we voor de Kinderrevalidatie een ervaren psychodiagnostisch medewerker met aandachtsgebied kinderen (24 uur), en daarnaast een allround psychodiagnostich medewerker voor een combinatiefunctie in het Kinderrevalidatieteam en het Neurorevalidatieteam (24-36 uur).

Functiebeschrijving

Functiebeschrijving Kinderrevalidatie
- Je werkt op de afdeling Kinderrevalidatie, locatie Beatrixoord en/of locatie Mytylschool
- Voorbereiden en uitvoeren van (neuro)psychologische diagnostiek door middel van tests, vragenlijsten en observaties van kinderen en jongeren met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel, somatische aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen en bredere ontwikkelingsproblematiek
- Het kunnen verzorgen van cognitieve strategietrainingen aan kinderen en jongeren, zowel individueel als in groepsverband en bij voorkeur in een revalidatiesetting, is een pre
- Verwerken en verslaglegging van de onderzoeksresultaten en observaties
- Schriftelijke en mondelinge terugkoppeling van de bevindingen, zowel mono- als interdisciplinair
- Deelname aan relevante interne overlegvormen, onderhouden van relevante in- en externe contacten
- Praktische begeleiding van stagiaires
- Het beheren en up-to-date houden van het psychodiagnostisch materiaal
- Incidenteel voorbereiden en uitvoeren van neuropsychologische onderzoeken bij volwassenen met neurologische ziektebeelden zoals CVA, Traumatisch hersenletsel of MS (ter vervanging van collega’s)

Functiebeschrijving combinatiefunctie Kinderrevalidatie/Neurorevalidatie
- Je werkt zowel in het Kinderrevalidatieteam als in het Neurorevalidatieteam (en eventueel in andere teams binnen het CvR)
- Voorbereiden en uitvoeren van (neuro)psychologische diagnostiek door middel van tests, vragenlijsten en observaties bij patiënten met neurologische ziektebeelden zoals CVA, Traumatisch hersenletsel of MS
- Je hebt ervaring met met het afnemen van (neuro)psychologische tests bij volwassenen met een neurologisch ziektebeeld
- Affiniteit met het afnemen van (neuro)psychologische tests bij kinderen en jongeren is een must, ervaring met deze doelgroep een pre
- Verwerken en verslaglegging van de onderzoeksresultaten en observaties
- Schriftelijke en mondelinge terugkoppeling van de bevindingen, zowel mono- als interdisciplinair
- Deelname aan relevante interne overlegvormen, onderhouden van relevante in- en externe contacten
- Praktische begeleiding van stagiaires
- Het beheren en up-to-date houden van het psychodiagnostisch materiaal

Wat vragen wij

- Een afgeronde HBO opleiding Toegepaste Psychologie of het diploma psychologisch-pedagogisch assistent NIP/LOI
- Je hebt ervaring met het uitvoeren van verschillende vormen van (neuro)psychologisch onderzoek bij bovengenoemde doelgroepen
- Creativiteit, geduld en flexibiliteit in het omgaan met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
- Goede gesprekstechnische, communicatieve en sociale vaardigheden
- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- Vaardig met Word en Excel, en een vlotte typevaardigheid
- Je staat ervoor open om flexibel ingezet te worden in andere teams binnen het Centrum voor Revalidatie

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft twee vacatures van 24 uur (Kinderrevalidatie) en 24-36 uur (combinatie Kinderrevalidatie en NRC) per week voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Ingangsdatum: zo snel mogelijk.
Binnen deze baan krijg je de mogelijkheid om je te ontwikkelen als professional in een dynamische organisatie. We delen actief kennis en bieden de mogelijkheid tot relevante scholing.

Het salaris bedraagt maximaal € 3.099,- bruto per maand (schaal 7) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Voor meer informatie over de functieinhoud kun je contact opnemen met:
Wencke Veenstra, neuropsycholoog Kinderrevalidatie of
Jannet Kronemeijer, psychodiagnostisch medewerker Neurorevalidatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Renée Meulenbroek, hoofd zorgteam Kinderrevalidatie of
Trisca Bosch, hoofd zorgteam Neurorevalidatie

Allen via telefoonnummer (050) 361 7423.

Meer informatie

Solliciteren

Geef in je CV en motivatie aan op welke van de twee functies je reageert en geef duidelijk aan met welke doelgroepen je ervaring hebt. Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 26 juni 2019. De sollicitatiegesprekken zijn in week 27 en/of 28. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier