Deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en met onderwijstaken

Afdeling

Gezondheidswetenschappen

Werkomgeving

Voor de sectie Sociale Geneeskunde zoeken wij ter versterking van het onderwijsproces in de onderwijsregio van het UMCG een daadkrachtige en enthousiasmerende deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en met onderwijstaken (arts M&G of één van de M&G profielen).
De afdeling Gezondheidswetenschappen (GZW) bestaat uit de secties Sociale Geneeskunde, Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) en Gezondheidspsychologie.

De afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Sociale Geneeskunde, is een multidisciplinaire groep van ruim 100 mensen die werkt aan maatschappelijke vraagstukken zoals het beschermen van de gezondheid van werknemers en psychosociale zorg voor jeugdigen en adolescenten. Kerntaken zijn het verrichten van top wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderscheidend onderwijs.
De afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale Geneeskunde werkt samen met professionals uit de sociaalgeneeskundige praktijk om de wisselwerking tussen academie en praktijk te faciliteren op het gebied van onderwijs en onderzoek. Kernwaarden van de afdeling zijn respect, betrouwbaarheid en betrokkenheid.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan de preventie van ziekten en het bevorderen van gezondheid. De sectie Sociale Geneeskunde is succesvol wat betreft publicaties, promoties en acquisitie. Internationaal werkt de sectie Sociale Geneeskunde nauw samen met wetenschappelijke collega-instellingen, onder andere in Scandinavië, Canada en Centraal-Europa. Het onderwijs betreft onder meer Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs aan studenten Geneeskunde en de Research Master Clinical and Psychosocial Epidemiology. Daarnaast biedt de afdeling jaarlijks ruim 400 studenten geneeskunde een coassistentschap sociale geneeskunde aan, bij één van de ruim 50 verschillende stage-organisaties in de onderwijsregio van het UMCG.

Ter versterking van het onderwijs in het geneeskunde-curriculum zoekt de afdeling een deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en in de onderwijsregio van het UMCG met onderwijstaken in het basiscurriculum geneeskunde (arts M&G of één van de M&G profielen).

Functiebeschrijving

- U levert een bijdrage aan het verbinden van praktijkorganisatie(s) en praktijkprofessionals op het terrein van Maatschappij en Gezondheid (M&G) met het onderwijs van de afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale Geneeskunde. Doel hiervan is het adviseren over en ondersteunen van de uitvoering van onderwijs gerelateerd aan de sociaalgeneeskundige praktijk.
- U draagt bij aan het signaleren van lokale, nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van sociale geneeskunde en zet deze om naar (strategische) adviezen voor de afdeling sociale geneeskunde en werkt deze uit ten behoeve van het onderwijs.
- U ontwikkelt en implementeert state of the art onderwijs in de sociale geneeskunde voor het curriculum geneeskunde. Het gaat om onderwijs waar specifieke kennis van een arts M&G voor nodig is. Onderwijs in het UMCG betekent het ontwikkelen van opdrachten, het voorbereiden en uitvoeren van colleges en seminars, het begeleiden van kleinschalig groepsonderwijs, het bijdragen aan sessies klinisch redeneren en het opstellen van toetsvragen.
- U ondersteunt stage-organisaties en stagebegeleiders in het efficiënt en effectief begeleiden van co-assistenten, conform de uitgangspunten van het Groninger geneeskunde curriculum G2020. Waar nodig zet u samen met stage-organisaties verbeterprocessen in gang.
- U draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe coschapplaatsen sociale geneeskunde bij organisaties.
- U participeert in de advisering en uitvoering van docent-professionalisering van de stagebegeleiders sociale geneeskunde.
- U rapporteert aan en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemeen coördinator van de coschappen sociale geneeskunde.
In deze functie werkt u nauw samen met de andere deelcoördinatoren van de coschappen sociale geneeskunde, met affiliatieziekenhuizen, GGD-en en andere stage-organisaties sociale geneeskunde, en met docenten van het basiscurriculum geneeskunde.
Er wordt van u verwacht dat u uw werkzaamheden vanuit het UMC Groningen verricht en dat u regelmatig bij de vijf GGD-en in de onderwijsregio bent voor overleg over de coschappen.

Wat vragen wij

- Een echte vakman/vakvrouw, een geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid of een KNMG-registratie in één van de M&G profielen
- Verbonden aan een praktijkorganisatie
- Een afgerond promotieonderzoek is een pré
- Aantoonbare netwerkervaring
- Affiniteit met onderwijs, bij voorkeur ervaring met de begeleiding van co-assistenten of aios sociale geneeskunde en met het geven van onderwijs in kleine groepen
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (i.v.m. het Engelstalige bachelor curriculum geneeskunde en de internationaal georiënteerde werkomgeving UMCG)
- Enthousiast, toegankelijk en gericht op collegiaal samenwerken

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het salaris bedraagt minimaal € 4.500,- (schaal 12.0) tot maximaal € 5.785,- (schaal 12.10) bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Het betreft een functie voor minimaal 14,4 en maximaal 18 uur per week (0,4-0,5 fte).

Het UMCG biedt een aantrekkelijke werkomgeving tussen geïnspireerde en bij onderwijs betrokken wetenschappers en clinici, en een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals studieregelingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dr. Jessie Hermans, algemeen coördinator van de coschappen sociale geneeskunde telefoonnummer (050) 361 6670 of 06 5398 1950 e-mail: a.j.m.hermans@umcg.nl (niet gebruiken om te solliciteren)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte kandidaat gevonden is.

Digitaal sollicitatieformulier