Vrijwilligers voor de wachtkamerservice polikliniek Vorm & Bewegen

Afdeling

Stichting Vrienden van het UMCG

Werkomgeving

Binnen de Stichting Vrienden van het UMCG zijn meer dan 400 vrijwilligers actief. De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de ‘buitenwereld’ te geven. Zodoende kunnen de zorgen en de angsten die aan een ziekenhuisopname of -bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt.

Functiebeschrijving

U bent, samen met een collega vrijwilliger, werkzaam op de polikliniek Vorm & Bewegen en u draagt onder meer zorg voor onderstaande taken:
- helpen met de begeleiding van patiënten naar de spreekkamers
- helpen met de begeleiding van patiënten naar andere afdelingen
- helpen aanmelden van patiënten bij de aanmeldzuil
- het bieden van extra aandacht voor de patiënt
- beantwoorden van vragen
- poliklinieken verzorgd en gezellig houden
- ondersteunen afdeling bij voorkomende werkzaamheden

Wat vragen wij

- U heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is voor u ook een bewuste keuze.
- U heeft affiniteit met de zorg.
- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- U bent representatief.
- U bent in staat om als vrijwilliger te werken binnen een professionele omgeving.
- U kunt solistisch en zelfstandig werken.
- U bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar (8:30–12:00 of 12:30–16:00 uur).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

U krijgt een tegemoetkoming op de gemaakte reiskosten op basis van het aantal kilometers à € 0,19 per kilometer tot maximaal 22 km per enkele reis (ANWB, kortste route van postcode naar postcode).

U wordt vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van het UMCG en werkt voor de betreffende afdeling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Ciska Davelaar, manager Vrijwilligerszaken Stichting Vrienden van het UMCG telefoonnummer (050) 361 4680

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Stichting Vrienden van het UMCG

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 3 september 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier