Stafadviseur Financiën & Beleid (80-100%)

Afdeling

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Werkomgeving

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is onderdeel van sector F (Ontwikkeling en Overdracht) en de thuisbasis van de opleidingen Tandheelkunde (UMCG/RUG) en Mondzorgkunde (Hanzehogeschool Groningen).

Bij het CTM worden studenten door tandartsdocenten en docenten mondzorgkunde opgeleid om zich te bekwamen als tandarts of als mondhygiënist. Beide opleidingen hebben samen ca. 550 studenten waarvan er jaarlijks ca.100 afstuderen. Onderdeel van de opleidingen is het leren behandelen van patiënten binnen het klinisch onderwijs. Daarnaast is er wetenschappelijke onderzoek waaraan patiënten deelnemen.

Voor de patiëntenzorg en het klinisch onderwijs heeft het CTM een aantal voorzieningen, zoals: vier behandellocaties met in totaal 89 behandelstoelen, een OK, voorzieningen voor radiologische diagnostiek, desinfectie- en sterilisatie, een front- en backoffice. Jaarlijks bezoeken ca. 7.500 patiënten onze (opleidings)kliniek.

Het CTM streeft naar kwaliteit en tevredenheid van patiënten en studenten; hiervoor zetten de medewerkers van het CTM zich dagelijks in. Het CTM heeft een gezonde financiële situatie en in de komende jaren worden (naast aandacht voor de opleiding Tandheelkunde en Mondzorgkunde) initiatieven ontwikkeld op het vlak van o.a. het verder uitbouwen van de stafpraktijk, uitbreiding van het bij- en nascholingsprogramma en focus op wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het CTM is een klein ondersteuningsteam waarbinnen een vacature is ontstaan voor een stafadviseur Financiën & Beleid. De kaders van de werkzaamheden, behorend bij deze functie, worden gevormd door:
- de planning & control cyclus van sector F (UMCG) en van de Hanzehogeschool;
- afspraken tussen het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool, vastgelegd in de zgn. Gemeenschappelijke Regeling;
- beheer van de financiële projectadministratie CTM;
- aanvullende interne werkafspraken op het gebied van ondersteunende dienstverlening conform het kwaliteitssysteem CTM/Sector F.

In het CTM staan een klantgerichte benadering, innovatief vermogen en een ondernemende cultuur voorop. Dit zijn de pijlers waarmee de afdeling continu de patiëntenzorg, de opleiding en het onderzoek verbetert. De medewerkers krijgen ruimte voor eigen inbreng. Excellentie wordt gewaardeerd en beloond, in talent wordt geïnvesteerd.

De functie wordt uitgeoefend onder leiding van de manager Zorg & Bedrijfsvoering van het CTM. U heeft functionele contacten met het Dagelijks Bestuur en medewerkers van het CTM, met het hoofd van de opleiding en medewerkers Mondzorgkunde, met de controller van sector F en de controller van de Hanzehogeschool opleiding Mondzorgkunde, met onderzoekers, met in- en externe instanties, o.a. collega’s UMCG, Hanzehogeschool, e.d.. Met de medewerker Debiteurenbeheer heeft u contact over boekingen en over de aansluiting met het zorg-administratieve programma Vistadent.

Functiebeschrijving

- U adviseert en ondersteunt het management van het CTM bij de realisatie van een doelmatige bedrijfsvoering en bij de totstandkoming van (concept)begrotingen van het CTM en van de opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool.
- U ondersteunt bij het opstellen van de managementrapportages en eindafrekeningen van beide opleidingen en licht deze toe aan het management van de beide opleidingen.
- U stelt het meerjaren investeringsplan van het CTM mee op, bewaakt de financiële uitvoering hiervan en past dit zo nodig aan op aanwijzing van de manager Zorg & Bedrijfsvoering.
- U adviseert het management over het financieel- en budgetbeheer en verstrekt managementinformatie.
- U informeert de controller van sector F en de controller van Mondzorgkunde over de financiële voortgang van het CTM.
- U geeft desgevraagd een toelichting aan de manager Zorg & Bedrijfsvoering, het hoofd van de opleiding Mondzorgkunde en/of het Dagelijks Bestuur van het CTM naar aanleiding van bovengenoemde overzichten en u adviseert daarover.
- U bewaakt het declaratieproces van de patiëntenzorg en verzorgt de inhoudelijke coördinatie en aansturing van de werkzaamheden van de medewerker debiteurenbeheer.
- U controleert de declaraties van medewerkers en bewaakt goede naleving van de procedures.
- U stelt incidenteel business cases op voor het Dagelijks Bestuur in verband met besluitvorming over bijv. investeringen; u adviseert over de aanpak en doet aanbevelingen.
- U draagt zorg voor een overzichtelijke projectadministratie voor lopende CTM-onderzoeksprojecten.

Wat vragen wij

- denk- en werkniveau: hbo+ / wo met een afgeronde bachelor of master in accountancy, finance and control, bedrijfseconomie of bedrijfskunde;
- bij voorkeur kennis van en enige jaren ervaring op het terrein van financieel management;
- kennis van en ervaring met COGNOS;
- kennis van financieel beheer, financiële plannings- en begrotingstechnieken en van richtlijnen die van toepassing zijn op het begrotingsproces;
- kennis van financiële auditing en bijbehorende procedures;
- kennis van financiële wet- en regelgeving;
- kennis van en affiniteit met administratieve automatiseringsprocessen en administratieve organisatie;
- kennis van de organisatie, werkwijze en financiële processen van het UMCG.

Aanvullend vragen wij de volgende vaardigheden en competenties:
- vaardigheid in het voorbereiden van te maken operationele keuzes;
- vaktechnische vaardigheid op het eigen taakgebied;
- vaardigheid in het verkrijgen, analyseren en presenteren van gegevens en trends;
- vaardigheid in het bijhouden en beheren van registraties en administraties;
- vaardigheid in het gebruik van (complexe) dataverwerkingspakketten;
- uitstekende beheersing van tekstverwerkings- en spreadsheetsoftware zoals Word en Excel;
- goede communicatieve- en adviesvaardigheden en een proactieve houding;
- klant- en resultaatgericht werken is voor u vanzelfsprekend;
- u beschikt over organisatiesensitiviteit.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie in een dynamische en veranderende organisatie.
Het salaris bedraagt maximaal € 4.194,- bruto per maand (schaal 10), afhankelijk van opleiding en relevante ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

dhr. J.H.M. Schulten, manager Zorg & Bedrijfsvoering CTM telefoonnummer (050) 361 6288 of 06 1946 5769 e-mail: j.h.m.schulten@umcg.nl

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 20 augustus 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier