Student voor analyse van facebookconfessions door co-assistenten

Afdeling

Stage, afstuderen en scriptie

Werkomgeving

Inleiding
Een van de drie hoofdtaken van het UMCG is het opleiden van artsen. Jaarlijks leiden we in de zes studiejaren van de studie geneeskunde circa 3000 studenten op. Daarvan zitten er zo’n 1400 in hun masterfase en lopen dan co-assistentschappen in de vier noordelijke provincies.
De verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering van de studie geneeskunde ligt bij het Onderwijsinstituut (OWI) van de Faculteit der Medische Wetenschappen.
Een onderdeel van het OWI is het Center for Education Development and Research in Health Professions (CEDAR). Daarin vinden onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, docentprofessionalisering en onderzoek plaats. De onderzoeksgroep maakt onderdeel uit van een regionaal onderzoeksnetwerk rond medisch onderwijs, opleiden en levenslang leren LEARN.


Probleemschets
Een van de aandachtsgebieden van CEDAR-onderzoek is hoe studenten geneeskunde zich tijdens de coschappen ontwikkelen tot arts. In een recent onderzoek is via audiodagboeken gevraagd naar ervaringen tijdens het tweede jaar van de driejarige master. We vroegen naar ervaringen die de coassistenten lieten nadenken over wie ze zijn en wat voor type arts ze willen worden. Dit gaf ons een indrukwekkende inkijk in wat er tijdens de coschappen gebeurt en hoe studenten dat ervaren.
Door de vraag die we de studenten stelden, beïnvloedden we natuurlijk wat ze ons in hun dagboekfragmenten vertellen. Het kan best zo zijn dat als coassistenten de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat ze willen vertellen er ook andere gebeurtenissen en ervaringen boven water komen. De kans om daar zicht op te krijgen doet zich voor, omdat coassistenten een facebookgroep maakten om ervaringen tijdens de coschappen te delen, genaamd coassistent confessions. We zijn er benieuwd in welke mate de ervaringen uit de audiodagboeken overeenkomen met die van de facebookgroep.

Functiebeschrijving

We zoeken een student die onderzoek gaat doen naar de inhoud van de posts in de coassistent confessions en de uitkomsten daarvan vergelijkt met de resultaten van het onderzoek naar de audiodagboeken.
De precieze onderzoeksvraag en onderzoeksopzet formuleren we samen met de student, zodat onze vraag en de eisen van de opleiding optimaal op elkaar aansluiten.

Wat vragen wij

Voor deze opdracht zoeken we een masterstudent met de geschikte achtergrondkennis en ervaring voor het onderzoek, bijvoorbeeld een geschikte letterenstudie.
We verwachten natuurlijk dat je affiniteit hebt met de studie geneeskunde en interesse in de ontwikkeling die jonge mensen van student tot arts doormaken.

Wat bieden wij

- Stageovereenkomst met het UMCG
- Goede begeleiding in het UMCG
- Wetenschappelijke werkomgeving
- Ruimtes met flexplekken, voorzien van pc en telefoon
- Studentenwerkoverleg (inloopuur) voor intervisie, vragen en ondersteuning
- Nestor: een omgeving speciaal voor afstudeerders met informatie, links, tips & trics die je kunnen helpen tijdens je afstudeerperiode in het UMCG

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

afstuderen@umcg.nl (niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte student is gevonden voor deze opdracht.

Digitaal sollicitatieformulier